• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
F.X Nhatdong   Vui lên nào người ơi! Ngày cứu độ đã gần kề.
F.X Nhatdong   Chào đón Đấng cứu tinh - Sr. Trầm Hương, FMSR
F.X Nhatdong   Chào đón Đấng cứu tinh - Sr. Trầm Hương, FMSR
F.X Nhatdong   Chào đón Đấng cứu tinh - Sr. Trầm Hương, FMSR
F.X Nhatdong   Hãy dọn sẵn một con đường cho Thiên Chúa
F.X Nhatdong   Đường cho Chúa - Trầm Thiên Thu
F.X Nhatdong   Đường cho Chúa - Trầm Thiên Thu
F.X Nhatdong   Đường cho Chúa - Trầm Thiên Thu
F.X Nhatdong   Đường cho Chúa - Trầm Thiên Thu
F.X Nhatdong   Trần gian khao khát Chúa như đất khô mong trời đổ mưa

Love Telling phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  5. Đức Mẹ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 846
   • Bài gởi: 846
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 162
   • Bài gởi: 162
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Dâng Lễ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 319
   • Bài gởi: 319
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 681
   • Bài gởi: 681
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Mùa Vọng

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 81
   • Bài gởi: 81
  15. Mùa Giáng Sinh

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 141
   • Bài gởi: 142
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 97
   • Bài gởi: 97
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 172
   • Bài gởi: 172
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 212
   • Bài gởi: 212
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 343
   • Bài gởi: 343
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 135
   • Bài gởi: 135
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 674
   • Bài gởi: 674
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 183
   • Bài gởi: 183
  6. Tựa đề Vần Đ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 172
   • Bài gởi: 172
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 77
   • Bài gởi: 77
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 259
   • Bài gởi: 259
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Tựa đề Vần K

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 147
   • Bài gởi: 147
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 323
   • Bài gởi: 323
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 350
   • Bài gởi: 350
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 398
   • Bài gởi: 398
  18. Tựa đề Vần O

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10

   Bài mới gởi:

  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 722
   • Bài gởi: 723
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 148
   • Bài gởi: 148
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 235
   • Bài gởi: 235
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 97
   • Bài gởi: 97
  4. Câu đầu Vần C

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 720
   • Bài gởi: 720
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 92
   • Bài gởi: 92
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 248
   • Bài gởi: 248
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Câu đầu Vần G

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 84
   • Bài gởi: 84
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 221
   • Bài gởi: 221
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 120
   • Bài gởi: 120
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 346
   • Bài gởi: 347
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 385
   • Bài gởi: 385
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 531
   • Bài gởi: 531
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 51
   • Bài gởi: 51
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  23. Câu đầu Vần T

   (3 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 620
   • Bài gởi: 621
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Câu đầu Vần V

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 113
   • Bài gởi: 113
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 220
   • Bài gởi: 221
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 39
   • Bài gởi: 39
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 59
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 25
   • Bài gởi: 25
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 125
   • Bài gởi: 125
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 63
   • Bài gởi: 63
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 28
   • Bài gởi: 28
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43

   Bài mới gởi:

  28. Huyền Linh (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 273
   • Bài gởi: 273
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21

   Bài mới gởi:

  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 89
   • Bài gởi: 89
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 34
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 220
   • Bài gởi: 220
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  49. Nhật Minh

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 147
   • Bài gởi: 147
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Sơn Dương

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Thái Nguyên (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 232
   • Bài gởi: 233
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 67
   • Bài gởi: 67
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 64
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 183
   • Bài gởi: 183
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 34
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1,039
   • Bài gởi: 1,039
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 22 người đang xem: 0 thành viên và 13 khách, with 9 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. AhrefsBot Spider AhrefsBot (7)
 2. Exabot Spider Exabot
 3. Bing Spider Bing

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 810 người ghé thăm Diễn đàn: 2 thành viên và 808 khách

  F.X Nhatdong, thichduthu

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
16,453
Bài gởi
16,468
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com