• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
DominicTM   Từ hừng sáng hướng trông lên Ngài
DominicTM   Từ hừng sáng (Tv. 62)
DominicTM   Từ hừng sáng (Tv. 62)
DominicTM   Từ hừng sáng (Tv. 62)
DominicTM   Nếu Chúa đưa mắt nhìn tội lệ
DominicTM   Từ vực sâu - Lm. Hoàng Kim
DominicTM   Từ vực sâu - Lm. Hoàng Kim
DominicTM   Từ vực sâu - Lm. Hoàng Kim
DominicTM   Con khát khao tìm đến Ngài
DominicTM   Thánh vịnh 62

Love Telling phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12

   Bài mới gởi:

  4. Chúa Thánh Thần

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 820
   • Bài gởi: 820
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 162
   • Bài gởi: 162
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 319
   • Bài gởi: 319
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 677
   • Bài gởi: 677
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 138
   • Bài gởi: 139
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 169
   • Bài gởi: 169
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 212
   • Bài gởi: 212
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 308
   • Bài gởi: 308
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 131
   • Bài gởi: 131

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 655
   • Bài gởi: 655
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 183
   • Bài gởi: 183
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 170
   • Bài gởi: 170
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 75
   • Bài gởi: 75
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 253
   • Bài gởi: 253
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 145
   • Bài gởi: 145
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 317
   • Bài gởi: 317
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 344
   • Bài gởi: 344
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 392
   • Bài gởi: 392
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  20. Tựa đề Vần Q

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10

   Bài mới gởi:

  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 700
   • Bài gởi: 701
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 146
   • Bài gởi: 146

   Bài mới gởi:

  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 231
   • Bài gởi: 231
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 70
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 92
   • Bài gởi: 92
  4. Câu đầu Vần C

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 699
   • Bài gởi: 699
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 92
   • Bài gởi: 92
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 244
   • Bài gởi: 244
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 81
   • Bài gởi: 81
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 216
   • Bài gởi: 216
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 120
   • Bài gởi: 120
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 339
   • Bài gởi: 340
  16. Câu đầu Vần M

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 378
   • Bài gởi: 378
  17. Câu đầu Vần N

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 522
   • Bài gởi: 522
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 50
   • Bài gởi: 50
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  20. Câu đầu Vần Q

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 602
   • Bài gởi: 603
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Câu đầu Vần V

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 110
   • Bài gởi: 110
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Câu đầu Vần X

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 217
   • Bài gởi: 218
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 39
   • Bài gởi: 39
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 59
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Đinh Công Huỳnh

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 125
   • Bài gởi: 125
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 63
   • Bài gởi: 63
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  24. Hoàng Kim (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 28
   • Bài gởi: 28
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43

   Bài mới gởi:

  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 273
   • Bài gởi: 273
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 89
   • Bài gởi: 89
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 34
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  45. Nguyễn Duy (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 218
   • Bài gởi: 218
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 145
   • Bài gởi: 145
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 230
   • Bài gởi: 231
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 64
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 183
   • Bài gởi: 183
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 34
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 985
   • Bài gởi: 985
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 14 người đang xem: 0 thành viên và 4 khách, with 10 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. AhrefsBot Spider AhrefsBot (7)
 2. Bing Spider Bing
 3. Yahoo! Slurp Spider Yahoo! Slurp
 4. Google Spider Google

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 873 người ghé thăm Diễn đàn: 4 thành viên và 869 khách

  F.X Nhatdong, gioanha, phale, thichduthu

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
16,098
Bài gởi
16,113
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com