• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
DominicTM   Từ vực sâu tăm tối con thiết tha, con thiết tha
DominicTM   Từ vực sâu 1 - Lm. Kim Long
DominicTM   Từ vực sâu 1 - Lm. Kim Long
DominicTM   Từ vực sâu 1 - Lm. Kim Long
DominicTM   Từ vực sâu con kêu cầu lên Chúa
DominicTM   Từ vực sâu 4 - Lm. Kim Long
DominicTM   Từ vực sâu 4 - Lm. Kim Long
DominicTM   Từ vực sâu 4 - Lm. Kim Long
DominicTM   Trong ngày thảm sầu, con trông tìm Chúa
DominicTM   Trong ngày thảm sầu - Lm. Kim Long

Love Telling phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  5. Đức Mẹ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 820
   • Bài gởi: 820
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 159
   • Bài gởi: 159
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 318
   • Bài gởi: 318
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 677
   • Bài gởi: 677
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 138
   • Bài gởi: 139
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 167
   • Bài gởi: 167
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Cầu Hồn

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 204
   • Bài gởi: 204
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 53
   • Bài gởi: 53
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 131
   • Bài gởi: 131

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 637
   • Bài gởi: 637
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 183
   • Bài gởi: 183
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 167
   • Bài gởi: 167
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 248
   • Bài gởi: 248
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 141
   • Bài gởi: 141
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 305
   • Bài gởi: 305
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 337
   • Bài gởi: 337
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 376
   • Bài gởi: 376
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 680
   • Bài gởi: 681
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 139
   • Bài gởi: 139
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 217
   • Bài gởi: 217
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Câu đầu Vần A

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 70
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 91
   • Bài gởi: 91
  4. Câu đầu Vần C

   (5 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 681
   • Bài gởi: 681
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 91
   • Bài gởi: 91
  6. Câu đầu Vần Đ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 237
   • Bài gởi: 237
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 80
   • Bài gởi: 80
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 213
   • Bài gởi: 213
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 116
   • Bài gởi: 116
  15. Câu đầu Vần L

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 328
   • Bài gởi: 329
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 375
   • Bài gởi: 375
  17. Câu đầu Vần N

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 494
   • Bài gởi: 494
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 48
   • Bài gởi: 48
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  23. Câu đầu Vần T

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 582
   • Bài gởi: 583
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 106
   • Bài gởi: 106
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Câu đầu Vần X

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 212
   • Bài gởi: 213
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 58
   • Bài gởi: 58
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 124
   • Bài gởi: 124
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 61
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 28
   • Bài gởi: 28
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 271
   • Bài gởi: 271
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 89
   • Bài gởi: 89
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 214
   • Bài gởi: 214
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 141
   • Bài gởi: 141
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 229
   • Bài gởi: 230
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  58. Thế Thông

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 182
   • Bài gởi: 182
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 947
   • Bài gởi: 947

   Bài mới gởi:

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 17 người đang xem: 0 thành viên và 13 khách, with 4 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. Yahoo! Slurp Spider Yahoo! Slurp
 2. Google Wireless Transcoder Spider Google Wireless Transcoder
 3. Bing Spider Bing
 4. Google Spider Google

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 642 người ghé thăm Diễn đàn: 3 thành viên và 639 khách

  F.X Nhatdong, gioanha, thichduthu

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
15,651
Bài gởi
15,666
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com