• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
bananaks   Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
bananaks   Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
bananaks   Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Thái Nguyên
bananaks   Chúc tụng Thiên Chúa
gioanha   Bài ca đức mến - Lm. Thành Tâm
gioanha   Bài ca đức mến - Lm. Thành Tâm
gioanha   Bài ca đức mến - Lm. Thành Tâm
gioanha   Lòng mến luôn khoan dung luôn thứ tha luôn hiền hòa
gioanha   Yêu trong tình Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài
gioanha   Yêu trong tình Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài

Love Telling phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 701
   • Bài gởi: 701
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 28
   • Bài gởi: 28
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 119
   • Bài gởi: 119

   Bài mới gởi:

  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 200
   • Bài gởi: 200
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 437
   • Bài gởi: 437
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 46
   • Bài gởi: 46
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 109
   • Bài gởi: 110
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 174
   • Bài gởi: 174
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 41
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 62
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 45
   • Bài gởi: 45
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 175
   • Bài gởi: 175
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 64
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 80
   • Bài gởi: 80
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 402
   • Bài gởi: 402
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 128
   • Bài gởi: 128
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 111
   • Bài gởi: 111
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42
  11. Tựa đề Vần H

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 166
   • Bài gởi: 166
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 100
   • Bài gởi: 100
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 188
   • Bài gởi: 188
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 260
   • Bài gởi: 260
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 272
   • Bài gởi: 272
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13

   Bài mới gởi:

  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 461
   • Bài gởi: 462
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 93
   • Bài gởi: 93
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 147
   • Bài gởi: 147
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 468
   • Bài gởi: 468
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 61
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 160
   • Bài gởi: 160
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 53
   • Bài gởi: 53
  11. Câu đầu Vần H

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 125
   • Bài gởi: 125
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 84
   • Bài gởi: 84
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 207
   • Bài gởi: 207
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 285
   • Bài gởi: 285
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 313
   • Bài gởi: 313
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  23. Câu đầu Vần T

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 405
   • Bài gởi: 406
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Câu đầu Vần V

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 136
   • Bài gởi: 136
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 25
   • Bài gởi: 25
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 53
   • Bài gởi: 53
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 50
   • Bài gởi: 50
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 27
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7

   Bài mới gởi:

  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 204
   • Bài gởi: 204
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 148
   • Bài gởi: 148
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 64
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 110
   • Bài gởi: 110
  52. Phạm Đức Huyến

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 111
   • Bài gởi: 111
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 137
   • Bài gởi: 138
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 46
   • Bài gởi: 46
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 179
   • Bài gởi: 179
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 80
   • Bài gởi: 80
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 484
   • Bài gởi: 484
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 68
   • Bài gởi: 68
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 8 người đang xem: 0 thành viên và 5 khách, with 3 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. MSNBot Spider MSNBot
 2. Google Spider Google
 3. AhrefsBot Spider AhrefsBot

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 251 người ghé thăm Diễn đàn: 4 thành viên và 247 khách

  bananaks, F.XNhatdong, gioanha, thichduthu

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
10,584
Bài gởi
10,597
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com