• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
phale   Người hãy nhớ - Ân Duy
phale   Người hãy nhớ - Ân Duy
phale   Người hãy nhớ - Ân Duy
phale   Tình cờ thoảng như cơn mơ người đến bất ngờ
DominicTM   Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
DominicTM   Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Hải Ánh
DominicTM   Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Hải Ánh
DominicTM   Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Hải Ánh
DominicTM   Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Hải Ánh
DominicTM   Lạy Nữ Vương thiên đàng, Mẹ hãy hỉ hoan vui mừng

Love Telling phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 700
   • Bài gởi: 700
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 75
   • Bài gởi: 75
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 25
   • Bài gởi: 25
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 118
   • Bài gởi: 118
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 200
   • Bài gởi: 200
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 430
   • Bài gởi: 430
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 45
   • Bài gởi: 45
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 109
   • Bài gởi: 110
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 171
   • Bài gởi: 171
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 38
   • Bài gởi: 38
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 45
   • Bài gởi: 45
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 46
   • Bài gởi: 46
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 45
   • Bài gởi: 45
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 174
   • Bài gởi: 174
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 64
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 80
   • Bài gởi: 80
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 89
   • Bài gởi: 89
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 394
   • Bài gởi: 394
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 127
   • Bài gởi: 127
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 108
   • Bài gởi: 108
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 41
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 161
   • Bài gởi: 161
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 98
   • Bài gởi: 98
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 184
   • Bài gởi: 184
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 258
   • Bài gởi: 258
  17. Tựa đề Vần N

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 268
   • Bài gởi: 268
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13

   Bài mới gởi:

  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 41
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 455
   • Bài gởi: 456
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 144
   • Bài gởi: 144
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 459
   • Bài gởi: 459
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 158
   • Bài gởi: 158
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 53
   • Bài gởi: 53
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 122
   • Bài gởi: 122
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 83
   • Bài gởi: 83
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 204
   • Bài gởi: 204
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 280
   • Bài gởi: 280
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 303
   • Bài gởi: 303
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 27
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 404
   • Bài gởi: 405
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 135
   • Bài gởi: 135
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 25
   • Bài gởi: 25
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 45
   • Bài gởi: 45
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 27
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7

   Bài mới gởi:

  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 203
   • Bài gởi: 203
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 148
   • Bài gởi: 148
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 64
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 110
   • Bài gởi: 110
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 111
   • Bài gởi: 111
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 130
   • Bài gởi: 130
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19

   Bài mới gởi:

  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 28
   • Bài gởi: 28
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 176
   • Bài gởi: 176
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 80
   • Bài gởi: 80
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 466
   • Bài gởi: 466
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 68
   • Bài gởi: 68
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 1 người đang xem: 0 thành viên và 0 khách, with 1 spider

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. Google Spider Google

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 263 người ghé thăm Diễn đàn: 6 thành viên và 257 khách

  bananaks, DominicTM, DonRac, F.XNhatdong, phale, thichduthu

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
10,381
Bài gởi
10,392
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com