• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
F.X Nhatdong   Chúa nhật XX Thường niên A (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
F.X Nhatdong   Chúa nhật XX Thường niên A (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
F.X Nhatdong   Chúa nhật XX Thường niên A (Tv. 66) - Lm. Thái Nguyên
F.X Nhatdong   Nguyện Chúa xót thương và chúc phúc, xin tỏ ra ánh tôn nhan Ngài
F.X Nhatdong   Xin dâng - Anh Tuấn
F.X Nhatdong   Xin dâng - Anh Tuấn
F.X Nhatdong   Xin dâng - Anh Tuấn
F.X Nhatdong   Xin dâng lên Chúa Trời này bánh thơm ly rượu nồng
F.X Nhatdong   Của lễ hy sinh - Lm. Thái Nguyên
F.X Nhatdong   Của lễ hy sinh - Lm. Thái Nguyên

Love Telling phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 819
   • Bài gởi: 819
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 150
   • Bài gởi: 150
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42

   Bài mới gởi:

  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Dâng Lễ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 317
   • Bài gởi: 317
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 670
   • Bài gởi: 670
  13. Kết Lễ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 138
   • Bài gởi: 139
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 210
   • Bài gởi: 210
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55

   Bài mới gởi:

  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 93
   • Bài gởi: 93
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 82
   • Bài gởi: 82
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 154
   • Bài gởi: 154
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 208
   • Bài gởi: 208

   Bài mới gởi:

  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 96
   • Bài gởi: 96
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 126
   • Bài gởi: 126
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 611
   • Bài gởi: 611
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 179
   • Bài gởi: 179
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 160
   • Bài gởi: 160
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 70
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 241
   • Bài gởi: 241
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 140
   • Bài gởi: 140
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 288
   • Bài gởi: 288
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 328
   • Bài gởi: 328
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 360
   • Bài gởi: 360
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15

   Bài mới gởi:

  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 657
   • Bài gởi: 658
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 128
   • Bài gởi: 128
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 205
   • Bài gởi: 205
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 68
   • Bài gởi: 68
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  4. Câu đầu Vần C

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 657
   • Bài gởi: 657
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  6. Câu đầu Vần Đ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 232
   • Bài gởi: 232
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  11. Câu đầu Vần H

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 204
   • Bài gởi: 204
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 114
   • Bài gởi: 114
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 314
   • Bài gởi: 315
  16. Câu đầu Vần M

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 366
   • Bài gởi: 366
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 470
   • Bài gởi: 470
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 32
   • Bài gởi: 32
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 551
   • Bài gởi: 552
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 100
   • Bài gởi: 100
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 199
   • Bài gởi: 200
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Cao Huy Hoàng

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  10. Cát Minh

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 119
   • Bài gởi: 119
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 72
   • Bài gởi: 72
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Giang Ân

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 61
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  27. Hùng Lân

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 59
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 264
   • Bài gởi: 264
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Nguyên Kha

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 212
   • Bài gởi: 212
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 78
   • Bài gởi: 78
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 136
   • Bài gởi: 136
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 217
   • Bài gởi: 218
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 75
   • Bài gởi: 75
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 40
   • Bài gởi: 40
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 182
   • Bài gởi: 182
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 925
   • Bài gởi: 925
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 14 người đang xem: 0 thành viên và 7 khách, with 7 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. AhrefsBot Spider AhrefsBot (6)
 2. Google Spider Google

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 576 người ghé thăm Diễn đàn: 2 thành viên và 574 khách

  F.X Nhatdong, phale

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
15,020
Bài gởi
15,035
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com