• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
F.X Nhatdong   Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con xin ca ngợi danh Ngài
F.X Nhatdong   Chúa nhật XXV Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
F.X Nhatdong   Chúa nhật XXV Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
F.X Nhatdong   Chúa nhật XXV Thường niên A (Tv. 144) - Lm. Thái Nguyên
F.X Nhatdong   Lạy Chúa nhân từ lạy Chúa tình thương
F.X Nhatdong   Cảm nghiệm - Ân Duy
F.X Nhatdong   Cảm nghiệm - Ân Duy
F.X Nhatdong   Cảm nghiệm - Ân Duy
F.X Nhatdong   Xin cho con yêu đời yêu người - Phanxicô
F.X Nhatdong   Xin cho con yêu đời yêu người - Phanxicô

Love Telling phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Chúa Ba Ngôi

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 818
   • Bài gởi: 818

   Bài mới gởi:

  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 155
   • Bài gởi: 155
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 317
   • Bài gởi: 317
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 675
   • Bài gởi: 675
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 138
   • Bài gởi: 139
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 210
   • Bài gởi: 210
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  18. Mùa Phục Sinh

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 84
   • Bài gởi: 84
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 162
   • Bài gởi: 162
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 209
   • Bài gởi: 209
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 96
   • Bài gởi: 96
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 50
   • Bài gởi: 50
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 126
   • Bài gởi: 126
  4. Tựa đề Vần C

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 617
   • Bài gởi: 617
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 160
   • Bài gởi: 160
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 70
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 241
   • Bài gởi: 241
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 140
   • Bài gởi: 140
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 292
   • Bài gởi: 292

   Bài mới gởi:

  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 331
   • Bài gởi: 331
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 360
   • Bài gởi: 360
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15

   Bài mới gởi:

  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 61
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 662
   • Bài gởi: 663
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 128
   • Bài gởi: 128
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 206
   • Bài gởi: 206
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  4. Câu đầu Vần C

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 659
   • Bài gởi: 659
  5. Câu đầu Vần D

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 232
   • Bài gởi: 232
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 208
   • Bài gởi: 208
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 114
   • Bài gởi: 114
  15. Câu đầu Vần L

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 317
   • Bài gởi: 318
  16. Câu đầu Vần M

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 369
   • Bài gởi: 369
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 473
   • Bài gởi: 473
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 32
   • Bài gởi: 32
  23. Câu đầu Vần T

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 557
   • Bài gởi: 558
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Câu đầu Vần V

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 101
   • Bài gởi: 101
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Câu đầu Vần X

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 200
   • Bài gởi: 201
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Đinh Công Huỳnh

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 119
   • Bài gởi: 119
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 72
   • Bài gởi: 72
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 61
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 59
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 264
   • Bài gởi: 264
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  45. Nguyễn Duy (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 213
   • Bài gởi: 213
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 78
   • Bài gởi: 78
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 137
   • Bài gởi: 137
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Phương Anh (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 226
   • Bài gởi: 227
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Trầm Hương (Sr)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 41
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 48
   • Bài gởi: 48
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 182
   • Bài gởi: 182
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 32
   • Bài gởi: 32
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  72. Tác Giả khác

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 926
   • Bài gởi: 926
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  2. Thánh Ca Vào Đời

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 21 người đang xem: 0 thành viên và 17 khách, with 4 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. Google Wireless Transcoder Spider Google Wireless Transcoder
 2. Google Spider Google
 3. Bing Spider Bing
 4. Yahoo! Slurp Spider Yahoo! Slurp

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 660 người ghé thăm Diễn đàn: 2 thành viên và 658 khách

  F.X Nhatdong, thichduthu

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
15,117
Bài gởi
15,132
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com