• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
DominicTM   Chúa ơi! Xin thương đến hồn con đêm ngày
DominicTM   Xin thương đến con - Ngọc Linh
DominicTM   Xin thương đến con - Ngọc Linh
DominicTM   Xin thương đến con - Ngọc Linh
DominicTM   Xin tạm biệt - Ngọc Linh
DominicTM   Xin tạm biệt người thân tôi ra đi lần cuối
DominicTM   Xin tạm biệt - Ngọc Linh
DominicTM   Xin tạm biệt - Ngọc Linh
DominicTM   Xin Chúa thương
DominicTM   Này đây con dâng Chúa những lời kinh

Love Telling phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 820
   • Bài gởi: 820
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 159
   • Bài gởi: 159
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  10. Nhập Lễ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Dâng Lễ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 318
   • Bài gởi: 318
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 677
   • Bài gởi: 677
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Mùa Vọng

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 138
   • Bài gởi: 139
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 167
   • Bài gởi: 167
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  24. Hôn Phối

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 149
   • Bài gởi: 149
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 51
   • Bài gởi: 51
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 130
   • Bài gởi: 130
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 633
   • Bài gởi: 633
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 165
   • Bài gởi: 165
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Tựa đề Vần G

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 70
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 248
   • Bài gởi: 248
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 141
   • Bài gởi: 141
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 299
   • Bài gởi: 299
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 336
   • Bài gởi: 336
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 368
   • Bài gởi: 368
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15

   Bài mới gởi:

  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 64
  23. Tựa đề Vần T

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 671
   • Bài gởi: 672
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Tựa đề Vần V

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 135
   • Bài gởi: 135
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Câu đầu Vần A

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 91
   • Bài gởi: 91
  4. Câu đầu Vần C

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 678
   • Bài gởi: 678
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 89
   • Bài gởi: 89
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 236
   • Bài gởi: 236
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 79
   • Bài gởi: 79
  11. Câu đầu Vần H

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 116
   • Bài gởi: 116
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 320
   • Bài gởi: 321
  16. Câu đầu Vần M

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 373
   • Bài gởi: 373
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 484
   • Bài gởi: 484
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 571
   • Bài gởi: 572
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 104
   • Bài gởi: 104
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 207
   • Bài gởi: 208
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Anh Tuấn

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 37
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 123
   • Bài gởi: 123
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 61
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  27. Hùng Lân

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 59
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 265
   • Bài gởi: 265
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Mai Nguyên Vũ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 214
   • Bài gởi: 214
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 79
   • Bài gởi: 79
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 141
   • Bài gởi: 141
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Thái Nguyên (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 229
   • Bài gởi: 230
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Trầm Hương (Sr)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 48
   • Bài gởi: 48
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 182
   • Bài gởi: 182
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 941
   • Bài gởi: 941
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 20 người đang xem: 0 thành viên và 17 khách, with 3 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. Yahoo! Slurp Spider Yahoo! Slurp
 2. Bing Spider Bing
 3. Google Spider Google

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 661 người ghé thăm Diễn đàn: 4 thành viên và 657 khách

  DominicTM, F.X Nhatdong, gioanha, thichduthu

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
15,430
Bài gởi
15,445
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com