• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
F.X Nhatdong   Thánh vịnh 18 - Pt. Vũ Thành An
F.X Nhatdong   Thánh vịnh 18 - Pt. Vũ Thành An
F.X Nhatdong   Thánh vịnh 18 - Pt. Vũ Thành An
F.X Nhatdong   Luật pháp Chúa toàn thiện bồi bổ tâm can
F.X Nhatdong   Hãy tỉnh thức - Phạm Quang
F.X Nhatdong   Hãy tỉnh thức - Phạm Quang
F.X Nhatdong   Hãy tỉnh thức - Phạm Quang
F.X Nhatdong   Hãy tỉnh thức và hãy trông chờ đừng ngủ mê cũng đừng thỏa thuê
gioanha   Cầu cho cha mẹ 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
gioanha   Cầu cho cha mẹ 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Love Telling phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12

   Bài mới gởi:

  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  5. Đức Mẹ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 818
   • Bài gởi: 818
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 148
   • Bài gởi: 148
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42

   Bài mới gởi:

  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 313
   • Bài gởi: 313
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 665
   • Bài gởi: 665
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 138
   • Bài gởi: 139
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 210
   • Bài gởi: 210
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 55
   • Bài gởi: 55

   Bài mới gởi:

  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Thánh Ca Tin Mừng

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 82
   • Bài gởi: 82
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 150
   • Bài gởi: 150
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 208
   • Bài gởi: 208

   Bài mới gởi:

  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Tựa đề Vần A

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 125
   • Bài gởi: 125
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 606
   • Bài gởi: 606
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 179
   • Bài gởi: 179
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 160
   • Bài gởi: 160
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 70
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 240
   • Bài gởi: 240
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 140
   • Bài gởi: 140
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 286
   • Bài gởi: 286
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 327
   • Bài gởi: 327
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 361
   • Bài gởi: 361
  18. Tựa đề Vần O

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15

   Bài mới gởi:

  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 654
   • Bài gởi: 655
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 128
   • Bài gởi: 128
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 204
   • Bài gởi: 204
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  4. Câu đầu Vần C

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 655
   • Bài gởi: 655
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 229
   • Bài gởi: 229
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 76
   • Bài gởi: 76
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 204
   • Bài gởi: 204
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 114
   • Bài gởi: 114
  15. Câu đầu Vần L

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 314
   • Bài gởi: 315
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 366
   • Bài gởi: 366
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 467
   • Bài gởi: 467
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 32
   • Bài gởi: 32
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 550
   • Bài gởi: 551
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 100
   • Bài gởi: 100
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Câu đầu Vần X

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 197
   • Bài gởi: 198
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Đinh Công Huỳnh

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 119
   • Bài gởi: 119
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 72
   • Bài gởi: 72
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 61
   • Bài gởi: 61
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 42
   • Bài gởi: 42
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 59
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 264
   • Bài gởi: 264
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 29
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 78
   • Bài gởi: 78
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 135
   • Bài gởi: 135
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Sơn Dương

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 212
   • Bài gởi: 213
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 75
   • Bài gởi: 75
  58. Thế Thông

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 38
   • Bài gởi: 38
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 36
   • Bài gởi: 36
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 47
   • Bài gởi: 47
  65. Văn Chi (Lm)

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 182
   • Bài gởi: 182
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 88
   • Bài gởi: 88
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 6
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 921
   • Bài gởi: 921
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 8
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 11 người đang xem: 0 thành viên và 6 khách, with 5 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. AhrefsBot Spider AhrefsBot (3)
 2. Bing Spider Bing
 3. Google Spider Google

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 439 người ghé thăm Diễn đàn: 3 thành viên và 436 khách

  F.X Nhatdong, gioanha, phale

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
14,959
Bài gởi
14,974
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com