• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
bananaks   Bánh đây tinh trắng rượu này thắm nồng
bananaks   Bánh trắng tinh - Lm. Kim Long
bananaks   Bánh trắng tinh - Lm. Kim Long
bananaks   Bánh trắng tinh - Lm. Kim Long
DominicTM   Nhìn đoàn người từ khắp mọi nơi đang tiến lên
DominicTM   Thành toàn trong Đức Kitô - Lm. Nguyễn Duy
DominicTM   Thành toàn trong Đức Kitô - Lm. Nguyễn Duy
DominicTM   Thành toàn trong Đức Kitô - Lm. Nguyễn Duy
DominicTM   Về đây bên Cha về đây sống trong tình mến
DominicTM   Về đây bên Cha - Lm. Nguyễn Duy

Love Telling F.X Nhatdong nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân và niềm vui trong Chúa Giêsu.phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 848
   • Bài gởi: 848
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 162
   • Bài gởi: 162
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 31

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 181
   • Bài gởi: 181
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 320
   • Bài gởi: 320
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 685
   • Bài gởi: 685
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 194
   • Bài gởi: 194
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 143
   • Bài gởi: 144
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 211
   • Bài gởi: 211
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 98
   • Bài gởi: 98
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 173
   • Bài gởi: 173
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 49
   • Bài gởi: 49
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 218
   • Bài gởi: 218
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 343
   • Bài gởi: 343
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 139
   • Bài gởi: 139
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 692
   • Bài gởi: 692
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 185
   • Bài gởi: 185
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 178
   • Bài gởi: 178
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 79
   • Bài gởi: 79
  11. Tựa đề Vần H

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 278
   • Bài gởi: 278
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 148
   • Bài gởi: 148
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 327
   • Bài gởi: 327
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 364
   • Bài gởi: 364
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 408
   • Bài gởi: 408
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10

   Bài mới gởi:

  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 747
   • Bài gởi: 748
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Tựa đề Vần V

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 156
   • Bài gởi: 156
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 244
   • Bài gởi: 244
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 72
   • Bài gởi: 72
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 101
   • Bài gởi: 101
  4. Câu đầu Vần C

   (3 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 736
   • Bài gởi: 736
  5. Câu đầu Vần D

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 94
   • Bài gởi: 94
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 254
   • Bài gởi: 254
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 86
   • Bài gởi: 86
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 233
   • Bài gởi: 233
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 120
   • Bài gởi: 120
  15. Câu đầu Vần L

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 356
   • Bài gởi: 357
  16. Câu đầu Vần M

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 392
   • Bài gởi: 392
  17. Câu đầu Vần N

   (3 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 558
   • Bài gởi: 558
  18. Câu đầu Vần O

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 18
   • Bài gởi: 18
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 38
   • Bài gởi: 38
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 648
   • Bài gởi: 649
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 116
   • Bài gởi: 116
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Câu đầu Vần X

   (2 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 223
   • Bài gởi: 224
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 39
   • Bài gởi: 39
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 59
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 128
   • Bài gởi: 128
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 63
   • Bài gởi: 63
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 28
   • Bài gởi: 28
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43

   Bài mới gởi:

  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 277
   • Bài gởi: 277
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 67
   • Bài gởi: 67
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21

   Bài mới gởi:

  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 89
   • Bài gởi: 89
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 41
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 229
   • Bài gởi: 229
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 148
   • Bài gởi: 148
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 235
   • Bài gởi: 236
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 77
   • Bài gởi: 77
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 71
   • Bài gởi: 71
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 27
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 68
   • Bài gởi: 68
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 183
   • Bài gởi: 183
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 92
   • Bài gởi: 92
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 34
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  72. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1,070
   • Bài gởi: 1,070

   Bài mới gởi:

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  2. Thánh Ca Vào Đời

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 20 người đang xem: 0 thành viên và 17 khách, with 3 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. Yahoo! Slurp Spider Yahoo! Slurp
 2. Bing Spider Bing
 3. Google Spider Google

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 656 người ghé thăm Diễn đàn: 1 thành viên và 655 khách

  F.X Nhatdong

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
16,962
Bài gởi
16,977
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com