• Bài mới đăng
 • Lời Nhạc theo mùa Phụng Vụ
 • Lời Nhạc theo Tựa Đề
 • Lời Nhạc theo Câu Đầu
 • Lời Nhạc theo Tác Giả
gioanha   Thánh vịnh 89 - Lm. Kim Long
gioanha   Thánh vịnh 89 - Lm. Kim Long
gioanha   Thánh vịnh 89 - Lm. Kim Long
gioanha   Ngay khi núi đồi chưa được tạo thành
gioanha   Ngợi khen Chúa chúc tụng hiển vinh Ngài
gioanha   Ngợi khen (The comrades song of hope)
gioanha   Ngợi khen (The comrades song of hope)
gioanha   Ngợi khen (The comrades song of hope)
gioanha   Vẫn vững tin khi tôi nói rằng: Này phận tôi muôn nỗi khổ đau
gioanha   Thánh vịnh 115 - Lm. Kim Long

Love Telling F.X Nhatdong nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân và niềm vui trong Chúa Giêsu.phale nhắn với các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạn: Chúc mừng các anh em nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Xin Chúa chúc lành, Thánh nhân phù trợ anh em mỗi ngày nên giống Thánh nhân để đưa nhiều người về với Giáo hội.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Phục Sinh an lành tràn đầy ơn Chúa.phale nhắn với Quý Khách: Chúc Quý Khách một Mùa Chay thánh thiện và an bình trong Tình Yêu Chúa.ThanhCaVN nhắn với ÔBACE: Kính chúc ÔBACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2014 luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

.†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

Chào mừng bạn đến với .†. Thánh Ca Việt Nam .†. - Lời Nhạc Thánh Ca

 1. Thông báo - Hướng dẫn Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 30
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 849
   • Bài gởi: 849
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 163
   • Bài gởi: 163
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 32
   • Bài gởi: 32
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 46
   • Bài gởi: 46
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 191
   • Bài gởi: 191
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 324
   • Bài gởi: 324
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 688
   • Bài gởi: 688
  13. Kết Lễ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 66
   • Bài gởi: 66
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 195
   • Bài gởi: 195
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 144
   • Bài gởi: 145

   Bài mới gởi:

  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 213
   • Bài gởi: 213

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 56
   • Bài gởi: 56
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 112
   • Bài gởi: 113
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 99
   • Bài gởi: 99
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 87
   • Bài gởi: 87
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 188
   • Bài gởi: 188
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 50
   • Bài gởi: 50
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 219
   • Bài gởi: 219
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 70
   • Bài gởi: 70
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 343
   • Bài gởi: 343
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 98
   • Bài gởi: 98
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 57
   • Bài gởi: 57
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 142
   • Bài gởi: 142
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 704
   • Bài gởi: 704
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 187
   • Bài gởi: 187
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 178
   • Bài gởi: 178
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 79
   • Bài gởi: 79
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 281
   • Bài gởi: 281

   Bài mới gởi:

  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Tựa đề Vần K

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 149
   • Bài gởi: 149
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 329
   • Bài gởi: 329
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 365
   • Bài gởi: 365
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 415
   • Bài gởi: 415
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 26
   • Bài gởi: 26
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 17
   • Bài gởi: 17
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 69
   • Bài gởi: 69
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 765
   • Bài gởi: 766
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 156
   • Bài gởi: 156
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 245
   • Bài gởi: 245
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 108
   • Bài gởi: 108
  4. Câu đầu Vần C

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 740
   • Bài gởi: 740
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 258
   • Bài gởi: 258
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 86
   • Bài gởi: 86
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 240
   • Bài gởi: 240
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 120
   • Bài gởi: 120
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 359
   • Bài gởi: 360
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 395
   • Bài gởi: 395
  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 566
   • Bài gởi: 566
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 52
   • Bài gởi: 52
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 19
   • Bài gởi: 19
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 40
   • Bài gởi: 40
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 652
   • Bài gởi: 653
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 119
   • Bài gởi: 119
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 225
   • Bài gởi: 226
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4

   Bài mới gởi:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 41
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 20
   • Bài gởi: 20
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  8. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  9. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  10. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  11. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  12. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 129
   • Bài gởi: 129
  13. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  14. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 5
  15. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  16. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1

   Bài mới gởi:

  17. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 63
   • Bài gởi: 63
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  19. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  20. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  22. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 38
   • Bài gởi: 38
  23. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 35
   • Bài gởi: 35
  24. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  25. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  26. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 28
   • Bài gởi: 28
  27. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43

   Bài mới gởi:

  28. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 14
   • Bài gởi: 14
  29. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  30. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 60
   • Bài gởi: 60
  31. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 0
   • Bài gởi: 0

   Bài mới gởi:

   Chưa có bài
  32. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 294
   • Bài gởi: 294
  33. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  34. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  35. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 68
   • Bài gởi: 68
  36. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  37. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 21
   • Bài gởi: 21

   Bài mới gởi:

  38. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 90
   • Bài gởi: 90
  39. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  40. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 41
   • Bài gởi: 41
  41. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  42. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 4
   • Bài gởi: 4
  43. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  44. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 11
   • Bài gởi: 11
  45. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 230
   • Bài gởi: 230
  46. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 9
   • Bài gởi: 9
  47. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 24
  48. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 91
   • Bài gởi: 91
  49. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 12
   • Bài gởi: 12
  50. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  51. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 148
   • Bài gởi: 148
  52. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 33
   • Bài gởi: 33
  53. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 15
  54. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 115
   • Bài gởi: 115
  55. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 95
   • Bài gởi: 95
  56. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 239
   • Bài gởi: 240
  57. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 77
   • Bài gởi: 77
  58. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 73
   • Bài gởi: 73
  59. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 23
   • Bài gởi: 23
  60. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 54
   • Bài gởi: 54
  61. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 43
   • Bài gởi: 43
  62. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 44
   • Bài gởi: 44
  63. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 27
  64. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 68
   • Bài gởi: 68
  65. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 183
   • Bài gởi: 183
  66. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 92
   • Bài gởi: 92
  67. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 22
  68. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 34
  69. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  70. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 7
   • Bài gởi: 7
  71. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  72. Tác Giả khác

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1,084
   • Bài gởi: 1,084
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 10
   • Bài gởi: 10
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 74

   Bài mới gởi:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 16
   • Bài gởi: 16

   Bài mới gởi:

 2. Lời Nhạc Công Giáo Bài mới gởi

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 3
   • Bài gởi: 3
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 1
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2
  6. Nhạc Giới Trẻ

   (1 đang xem)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 13
   • Bài gởi: 13
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 2
   • Bài gởi: 2

Tình hình .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Số người đang xemSố người đang xem

Hiện tại có 11 người đang xem: 0 thành viên và 8 khách, with 3 spiders

Kỷ lục: 539 người đã ghé thăm 02-09-2013 lúc 03:32 PM.

 1. Yahoo! Slurp Spider Yahoo! Slurp
 2. Google Spider Google
 3. Bing Spider Bing

 <b>Số người ghé thăm trong 24 giờ qua</b> Số người ghé thăm trong 24 giờ qua

Đã có 728 người ghé thăm Diễn đàn: 2 thành viên và 726 khách

  F.X Nhatdong, gioanha

Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.Thống kê .†. Lời Nhạc Thánh Ca .†.

Ðề tài
17,170
Bài gởi
17,185
Thành viên
14

.†..†.


Lời Nhạc Thánh Ca - Email: LoiNhacTCVN@Yahoo.com - LoiNhacTCVN@Gmail.com