LỄ DÂNG NGÀY MÙA
Cung Thương


Ruộng bát ngát lúa thơm vàng chùm nho chín tươi trong nắng. Xin dâng lên Chúa trọn tấm lòng thanh, và đây bánh miến với rượu lành. Những ngày mùa gặt nhanh, từng giọt mồ hôi óng ánh hòa tưới. Thành bánh miến hương tinh khiết rượu kính tiến rất thơm lành

Tìm ý Chúa sống an bình đời nguyện cầu trong hy sinh. Xin dâng lên Chúa trọn tấm lòng thanh, và đây bánh miến với rượu lành. Giữa đường đời mong manh họp mừng vây quanh nhan Chúa cực thánh. Cùng dâng tiến bao gian khó đời ánh sáng Chúa cứu độ