THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Lm. Hoàng Luật


1/ Thánh Tâm Chúa Giêsu chan chứa tình yêu thương. Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn bình an và luôn hạnh phúc với những ai gánh nặng nề. Hỡi những ai lầm than trăm bể, hãy đến với Người. Người sẽ thêm sức cho, hãy đến với Người. Người sẽ đỡ nâng

2/ Này đoàn con cung chiêm Thánh Tâm nguồn yêu thương tha thiết vô bờ, hằng bao dung tha thứ muôn vàn, tràn hồng ân chan chứa bình an. Này đoàn con Tôn Vinh Thánh Tâm tình yêu thương cao quý khôn lường, tình yêu thương ôi rất nhiệm mầu, xin ngợi ca tán tụng Chúa

2/ Thánh Tâm Chúa Giêsu uy dũng và cao sang. Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn cậy trông và nguồn sức sống. Hãy đến đây dâng hết tâm tình, tấu khúc ca hợp với cung đàn, cảm mến chúc tụng cùng tán dương Thánh Tâm. Hãy đến tôn thờ và yêu mến Người

3/ Chúng con tiến dâng lên đây tấm lòng tin yêu. Chúng con tiến dâng lên mọi buồn lo nhọc nhằn cuộc sống. Chúa chở che thương mến dắt dìu, giúp chúng con năm tháng an bình, biết sống hiến mình học tấm gương Thánh Tâm, Thánh đức mỗi ngày để đền đáp ân tình