CẢM TẠ HỒNG ÂN 感謝を主に(ベトナム語)
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng (Fr. マイケル・ヴィン)

1. Chúa ơi! Con là ai trong cuộc trần này?
Con là ai mà được Ngài nhận lấy, chở che con nắng mưa chiều hôm?
Con là ai mà được Ngài yêu mãi, con là ai mà cùng Ngài sánh bước,
chứa chan dâng câu hát ngàn nơi?

ĐK: Nhờ vào lòng thương xót bát ngát hơn biển khơi
Tình Ngài luôn tha thiết, chan chứa muôn cao vời.
Trọn đời này con sẽ hát khúc ca tạ ơn,
ngợi khen danh Chúa khắp nơi trần hoàn.

2. Chúa ơi! Con là ai trong cuộc đời này?
Con là ai mà được Ngài trông đến, đoái thương con, đỡ nâng buồn vui?
Con là ai mà được Ngài yên ủi, con là ai mà Ngài dìu dắt mãi,
cứu nhân gian vương vấn bùn nhơ?

3. Chúa ơi! Con là ai trong trần đời này?
Con là ai mà được Ngài thương mến, ủi an con tháng năm dần trôi?
Con là ai mà cùng Ngài hy sinh, con là ai mà được Ngài thánh hiến,
sống yêu thương chan chứa hồn thơ?

4. Chúa ơi! Con là ai trên đường đời này?
Sao Ngài thương, dù mọn hèn xa ngã, đoái trông con bước quay về thôi?
Con là ai mà được Ngài tha thứ, ban hồng ân dù ngàn trùng lữ thứ,
dắt con qua gian khó trần ai?


PDF
MP3