CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B (Tv. 21)
Lm. Thái Nguyên


1. Bởi Chúa, lời tôi ca ngợi vang lên. Bởi Chúa, này tôi khấn dâng trọn niềm trước mọi người kính sợ Ngài. Người nghèo khó Chúa cho luôn được đầy no, người tìm Chúa sẽ ca khen Ngài muôn đời.

ĐK. Lạy Chúa, chính vì Chúa mà lòng con hân hoan dâng lời, mà lòng con cất câu ca ngợi giữa lòng đại hội toàn dân.

2. Ngàn dân rồi sẽ trở về cùng Chúa, ngàn nơi người trên khắp cõi địa cầu sẽ phục lạy trước nhan Ngài. Người dưới đất sẽ luôn tôn thờ một Chúa, kẻ nằm xuống sẽ sấp mình thờ kính Ngài.

3. Ngày sau, con cháu sẽ phục vụ Chúa, truyền rao về Chúa khắp muôn thế hệ biết được lòng tín trung Ngài, kể cho nghe biết bao nhiêu kì công Chúa, và cho thấy Chúa luôn diệu kì biết bao.

PDF