THÁNH GIUSE THỢ (Tv. 89)
Lm. Thái Nguyên

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.

ĐK. Xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài. Để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan.

2. Cho lòng chúng con no phỉ tình thân để chúng con trọn đời vui sướng hân hoan. Lạy Chúa! Xin bù lại những ngày nhục nhã tủi hờn. Xin niềm vui chứa chan qua những nguy nàn.

3. Cho đời chúng con nhìn thấy sự nghiệp và cháu con được nhìn thấy ánh vinh quang. Lạy Chúa, Thiên Chúa con! Ban ngày hồng phúc dư tràn. Gia nghiệp tay chúng con xin mãi vững bền.

PDF