NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ
Lm. Thái Nguyên


1. Vẫn một tình yêu đấy thôi, nhưng bao cơ cầu giăng lối, nhưng bao nhiêu nỗi khổ sầu, khiến con trăn trở bấy lâu. Tình yêu của Chúa thẳm sâu, dẫu cho mưa ngâu nắng hạ, dẫu cho phong ba hãi hùng, Ngài làm nên những việc lạ lùng.

ĐK. Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu ôi rất cao vời một lòng thương con chẳng vơi. Con vui giữa đời niềm vui ơn Chúa cứu độ an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha.

2. Vẫn một niềm tin đấy thôi, nhưng qua bao ngày tăm tối, nhưng qua bao nỗi bồi hồi, giữa cơn nguy nàn cuốn trôi. Bàn tay của Chúa dìu đưa, dẫn con qua bao hiểm họa, dẫn con trên con đường lạ, Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.

3. Vẫn lòng cậy trông đấy thôi, nhưng qua những ngày trôi nổi, nhưng qua những lối mịt mùng, biển khơi muôn trùng sóng xô. Ngài luôn che chở ủi an giữa cơn gian nan khó nhọc ước mong con luôn một lòng niềm cậy trông sống trong hy vọng.