TÂM TƯ HÂN HOAN
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Tâm tư con mừng vui trong Chúa khi đi lên thánh cung diệu huyền. Con mơ say về bên nhan Chúa Trời để tuổi xuân chan chứa niềm vui.

1. Ngày đêm những ước mơ về cung thánh của Ngài, lòng con đã héo khô vì mong Chúa quá lâu. Thầm băn khoăn khi đời trống vắng, lời than van nỗi sầu chan chứa, Chúa ơi con mơ về Ngài.

2. Đẹp thay những tháng năm ngợi ca Chúa hết lòng, đàn ơi hãy tấu vang tình thương Chúa chí nhân. Mừng vui thay khi được dâng hiến tuổi xuân con với niềm cảm mến, Chúa ơi biết bao êm đềm