SỐNG CHO NGƯỜI YÊU
Lm. Thành Tâm


1/ Từ ngàn xưa Chúa thương con người. Người cho sống có đôi, đời chỉ đâu sống riêng cho mình mà không nghĩ đến ai. Ngài đã chết hiến thân hôm nào vì Ngài mong anh hãy sống. Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay, trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời

ĐK. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho hai người được luôn tha thiết yêu nhau, trong gian truân hay lúc anh vui cười lòng vẫn trung tín yêu nhau. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho dư đầy tình anh kiên vững không phai. Hãy sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời

2/ Cuộc tình ta phải đâu một ngày, một ngày nào đó thôi, kể từ nay sánh vai chung đường, ngàn năm ta có nhau. Dù thời gian nước trôi qua cầu nguyện lòng anh không thay đổi. Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay, trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời