July Trang Đài: làm thế nào để upload link nhạc trên trang được
vanthuycc: Làm sao gởi bài hát lên đây đươc
Teresabenho: Trong muc. Thanh hien
PheroQuocViet: ok, anh nghe rồi
PheroQuocViet: là trong mục nào em
Teresabenho: Tui minh tap de hat nha anh. Viet
Teresabenho: Bao la tinh. Chua
Teresabenho: Daumat ui
Teresabenho: Anh nghe bai Bao la tinh. Chua di. Anh. Viet
PheroQuocViet: anh đây
Teresabenho: Mat dau rui
Teresabenho: Anh vao ddc roi,hoan ho