Tháng      Năm  

  

» Chọn một tháng của một năm trong khoảng 1800-2199 và nhấn chuột vào nút Xem lịch tháng để xem lịch của tháng tương ứng với năm đã chọn.
» Kích chuột vào nút Xem lịch năm sẽ hiển thị lịch của cả năm đã chọn. Lịch năm có thể in vừa trên một trang A4 (sử dụng chức năng in của chương trình duyệt).
» Để xem Can-Chi của một ngày, nhấn chuột vào ô hiển thị ngày đó.

» http://ThanhCaVietNam.Org «