Em đang tìm bài hát có khổ đầu : " Chúa hỡi tim con nay sẵn sàng , tinh yêu xin hãy rót tràn . Cánh bướm tung tăng như khoe màu , đùa vui bên cánh hoa đào . " vì đây là bài hát trong thánh lễ hôn phối của bố mẹ em 30 năm trứoc . Em không biết tựa đề bài hát . Kính xin quý vị ai có tựa đề hay có bài hát đó thì cho em xin như là một món quà mừng ngày cưới của bố mẹ em vì em đã tìm bài này trong nhiều năm nhưng không tìm được . đây là dia chỉ mail của em : tranthephuc@yahoo.com . Xin cám ơn