Xin mọi người cho con xin lời nguyện tín hữu lễ tạ ơn Chúa sau khánh thành nhà thờ