CẦU NGUYỆN.

Lạy Chúa, một ngày mới đã bắt đầu cho ánh dương ban mai tràn vào, trải rộng trên khắp địa cầu. Xin Chúa cho con biết cất lên những lời chúc tụng NGƯỜI bằng những lời con sẽ nói trong ngày - qua ACE của con. Con cũng xin Chúa luôn gìn giữ và đồng hành cùng các vị chủ chăn nhất là vị đứng đầu Giáo Hội của chúng con - để người dẫn dắt chúng con trên con đường mà Chúa muốn chúng con đi qua sự dẫn dắt của người Chủ chăn này.

Mẹ Maria ơi, con biết : ai đến xin với Mẹ ơn gì đều được, vì Mẹ không bao giờ cho ai về tay không. Giờ đây con xin Mẹ hãy đánh động lòng hận thù nơi trần gian, để mọi việc được nên trọn lành Mẹ nhé. Con xin Mẹ chuyển lời cầu xin của con lên Kito Vua vũ trụ.