Xin trân trọng mời thăm trang web và Fb văn thơ Công giáo dành cho các bạn trẻ

vanthoconggiao.net

www.facebook.com/groups/vanthoconggiao/

Xin vui lòng giúp giới thiệu rộng rãi đến bạn trẻ Công giáo khắp nơi.

Chân thành cám ơn.

Lm Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh