Cửa hàng Áo lễ Thêu Công Khải có bền dày kinh nghiệm trong việc thêu và thiết kế phẩm phục trong các giờ phụng vụ. Được nhiều giáo xứ, giáo họ tin tưởng và đặt hàng;

Áo lễ Công Khải

Cửa hàng Thêu Công Khải chuyên thêu:

+ Áo lễ,
+ Áo giúp lễ,
+ Áo đoàn hội,
+ Áo tượng,
+ Cờ ảnh

Liên hệ:
0945 261 061
0350 3886 421