BÁn kèn GX Vinh Hương có một số bản . Gởi để AE tham khảo