Sáng lên đời ngàn hương hoa linh thánh
Đượm hương nồng cho tỏa khắp trời xanh
Gieo hân hoan thanh bình khôn xiết kể
Mầm nhú lên cho hoa lá đầy cành.
Phục sinh rồi vinh quang Đấng Cứu thế
Cho thời gian tràn ngập phút đam mê
Cho nhân gian hưởng nhờ ơn Cứu độ
Cho không gian Tình thương mến tràn trề.
Người đứng lên trời bình minh hiển lộ
Reo vui lên cung réo rắt nhạc thơ
Tan cơn mơ đây sáng chói huy hoàng
Là vinh hiển đầy Yêu thương rực rỡ.
Người sống lại cho trần gian tươi sáng
Để mọi người hết đau khổ gian nan
Biến tan mau ngàn muôn nỗi muộn phiền
Bước trở về trong Hạnh phúc thênh thang.
Sự chết chết đi tình yêu lên tiếng
Nguồn sống tuôn trào tình ý giao duyên
Cõi thần tiên hôm nay Người mở rộng
Để ngàn đời cùng chiêm ngưỡng vô biên.
Chúa Phục sinh đưa đường về cõi sống
Người năm xưa sẽ nhận lãnh thong dong
Người hôm nay nghe Tiếng Chúa gọi mời
Được trở thành như hạt lúa đơm bông.
Chúa Phục sinh đem về Tình yêu mới
Để làm xanh xanh tươi mãi cây đời
Để người chung yêu hồn xuân phơi phới
Nắm tay nhau nhẹ bước tới cõi Trời.