KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ

TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ

(có thể đọc ban sáng mỗi ngày)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

KINH DÂNG GIA ĐÌNH

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài. Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ

TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ

(có thể đọc ban sáng mỗi ngày)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

KINH DÂNG GIA ĐÌNH

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu chăm sóc mọi loài. Xin Chúa nhậm lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn cho chúng con làm thành một gia đình Công giáo, một cộng đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình.

Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa, và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống hôm sớm cầu nguyện chung với nhau, làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành. Trong khi mỗi người chúng con ra sức làm việc, cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng. Đối với mọi gia đình xung quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện xin luôn sống theo gương Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen.
KINH TẬN HIẾN CHO

MẸ TRINH VƯƠNG THƯƠNG XÓT

(tùy ý đọc lúc nào cũng tốt)

Lạy Đức Maria Trinh Vương là Mẹ Thương Xót của con, Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ.

Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỷ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn.

Xin Mẹ lấy đức đơn sơ, điềm tĩnh, trung thành, khôn ngoan, hiền dịu và quả cảm của Mẹ thay thế vào lòng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ.

Mẹ ơi! Mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ sống và hành động trong con mãi mãi. Amen.

NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ

Thánh Louis Grignion de Montfort

Sự quan tâm chính yếu của một người Kitô hữu là phải nhắm trở nên toàn thiện. Thánh Phaolô bảo chúng ta: “Anh em hãy là những người bắt chước Thiên Chúa như những đứa con mến thương nhất của Ngài” (Ep 5,1). Phận sự này nằm trong ơn tiền định đời đời của chúng ta, như phương thế duy nhất Thiên Chúa ấn định để đạt đến vinh phúc đời đời.

Thánh Giêrônimô Nisia cho chúng ta một so sánh đẹp đẽ khi nói rằng chúng ta tất cả là những họa sĩ và linh hồn của chúng ta là những bức phông còn nguyên mà chúng ta phải vẽ lên. Mầu sắc chúng ta phải dùng là các nhân đức Kitô giáo, và người mẫu là Chúa Giêsu Kitô, hình ảnh sống động toàn thiện của Thiên Chúa Ngôi Cha. Như một họa sĩ vẽ truyền thần muốn thực hiện bức tranh hết xẩy, đặt mình trước mẫu vẽ, ngắm nghía cẩn thận trước mỗi nét vẽ thế nào, cũng vậy, người Kitô hữu phải luôn luôn đặt cuộc đời và các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô trước mắt, để không bao giờ họ nói năng, nghĩ tưởng hay hành động một sự gì, dù nhỏ mọn nhất, mà không hòa hợp với mẫu thức của mình.

Vì Đức Mẹ muốn giúp chúng ta trong công cuộc cứu rỗi trọng đại của chúng ta mà Người đã truyền cho thánh Đa Minh dạy cho các giáo hữu suy niệm các mầu nhiệm thánh đức của cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Đức Mẹ làm như vậy là để họ, chẳng những tôn thờ và tôn vinh Ngài, mà còn, chính yếu hơn, rập khuôn mẫu cuộc đời và tác hành của họ theo các nhân đức của Ngài.

Con cái bắt chước cha mẹ bằng cách nhìn vào các ngài và nói với các ngài; chúng biết nói tiếng của chúng là nhờ nghe cha mẹ chúng nói. Một người làm thủ công nghệ học nghề qua việc quan sát việc làm của người dạy việc cho họ; cũng vậy, những phần tử trung kiên của Hiệp Hội Kinh Mân Côi có thể trở nên giống như vị Thày Thần Linh của mình, nếu họ cung kính học theo gương các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô được tỏ ra qua 15 mầu nhiệm cuộc đời của Người. Họ có thể thực hiện được điều này với ơn trợ giúp của Người và nhờ lời cầu khẩn của Mẹ Thánh Người.

Xưa kia, ông Moisen, được Thiên Chúa soi sáng, đã truyền cho dân Do Thái không bao giờ được quên các ân phúc mà họ đã nhận lãnh. Con Thiên Chúa lại càng có lý do bảo chúng ta khắc sâu vào tâm khảm của chúng ta và đặt trước mắt chúng ta các mầu nhiệm về cuộc sống và tử nạn của Người, vì mỗi mầu nhiệm đều nhắc cho chúng ta, một cách nào đó, sự tốt lành của Người, và qua những mầu nhiệm này, Người cũng cho chúng ta thấy tình yêu và ước vọng hết mình của Người muốn cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu như muốn nói với chúng ta rằng:

“Ôi, tất cả các con qua đường, hãy dừng lại một chút mà xem, còn sầu khổ nào như khổ sầu mà Cha hằng chịu vì yêu các con chăng. Hãy nghĩ đến sự bần cùng của Cha, sự khiêm hạ của Cha; hãy nghĩ đến rượu pha mật đắng mà Ch

Những lời này và nhiều lời khác có thể phát biểu ở đây đã quá đủ để thúc giục chúng ta không a đã uống vì các con trong cuộc tử nạn đắng cay của Cha.” được đọc Kinh Mân Côi chỉ bằng miệng lưỡi trong việc tôn kính Chúa Giêsu và Đức Mẹ, mà còn phải suy ngắm các mầu nhiệm thánh

hảo đang khi đọc kinh này nữa.

Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire

pour se convertir et se sauver (Bí Mật Kinh Mân Côi), bông hồng 22; bản dịch của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh

MỘT VIỆC TƯỞNG NIỆM

Thánh Louis Grignion de Montfort

Chúa Giêsu Kitô, Bạn Tình Thần Linh của linh hồn chúng ta và là Bạn Rất Thân của chúng ta, ước mong chúng ta nhớ đến lòng nhân lành của Người đối với chúng ta, cũng như đến tất cả ân huệ của Người, và muốn chúng ta đề cao những điều ấy trên hết mọi sự. Khi nào chúng ta suy niệm một cách sốt sắng và thiết tha những mầu nhiệm thánh hảo của Kinh Mân Côi, bấy giờ chúng ta làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh ở trên trời hân hoan.

Những mầu nhiệm này là những hoa trái cụ thể nhất của tình Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và là những quà tặng cao qúi nhất Người có thể ban cho chúng ta, vì nhờ những quà tặng này, mà chính Rất Thánh Trinh Nữ Maria và tất cả các thánh được hưởng vinh phúc trên trời.

Một ngày kia, chân phước Angela Foligno xin Chúa Giêsu cho mình biết việc đạo đức nào giúp cho chân phước có thể tôn vinh Người nhất. Người đã hiện ra với chân phước, giang tay bị đóng đanh trên thập giá mà phán:

“Hơi con của Cha, hãy nhìn vào các vết thương của Cha đây.”

Bấy giờ chân phước nhận ra rằng không gì làm đẹp lòng Chúa Giêsu yêu dấu cho bằng suy gẫm về sự thương khó của Người. Rồi Người tỏ cho chân phước những vết thương trên đầu Người cùng với các vết thương khác mà nói với chân phước:

“Cha đã chịu tất cả những khổ đau này vì phần rỗi của con. Con đã làm gì để đền đáp lại lòng Cha yêu con?”

Hy tế Thánh lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sự tôn vinh khôn cùng, vì Hy tế Thánh lễ tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, và vì nhờ Thánh lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa công nghiệp do đức tuân phục của Chúa Giêsu, cùng với sự khổ đau và Máu Thánh châu báu của Người. Toàn thể triều thần thiên quốc cũng hân hoan khác thường mỗi khi có một Thánh lễ dâng lên. Một số vị tiến sĩ Giáo Hội, cùng với thánh Tôma Aquinô, nói với chúng ta rằng, với cùng một lý do, tất cả các chân phước ở trên trời hân hoan thông công cùng các tín hữu, vì Bí Tích Thánh là sự tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó, loài người được thông hưởng hoa trái của Bí Tích Thánh để nhận lãnh ơn cứu độ.

Kinh Mân Côi, khi được đọc chung, kèm theo sự suy niệm các mầu nhiệm thánh hảo, cũng là một hiến tế chúc tụng Thiên Chúa để cảm tạ Ngài vì ơn cứu độ cao cả Ngài ban cho chúng ta. Kinh Mân Côi còn là một tưởng nhớ thánh về những đau khổ, tử nạn và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Do đó, Kinh Mân Côi thật sự tôn vinh và làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả các chân phước trên trời hoan lạc, vì các Ngài không còn mong gì hơn hay đóng góp gì hơn cho vĩnh phúc của chúng ta, bằng thấy chúng ta gắn bó với việc hết sức làm vinh danh Chúa Giêsu mà lại cũng rất bổ ích cho chính chúng ta nữa.

Phúc Âm dạy chúng ta rằng, một tội nhân trở lại và người thật lòng thống hối làm cho tất cả các thiên thần mừng vui hoan hỉ. Nếu sự thống hối và cải thiện của một tội nhân đủ làm cho các thiên thần mừng vui như thế, thử hỏi, toàn thể triều thần thiên quốc còn sung sướng hoan hỉ và Chúa Giêsu rạng danh đến thế nào, khi thấy chúng ta ở thế gian sốt sắng và thiết tha suy ngắm về sự khiêm hạ, cực hình của Người cũng như về cái chết rùng rợn đầy nhục nhã của Người! Còn gì đánh động lòng chúng ta chắc chắn hơn điều này, và còn gì thôi thúc chúng ta tự thống hối một cách chân thành hơn điều này.

Một người Kitô hữu không suy gẫm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi thì thật là vô ơn đối với Chúa Giêsu và tỏ ra họ ít chú ý đến tất cả những gì Chúa Cứu Thế đã phải chịu để cứu chuộc thế gian. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít hay chẳng biết gì về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để tìm hiểu Người, về những gì Người làm và chịu để cứu chuộc chúng ta.

Một người Kitô hữu như vậy đáng phải lo sợ, vì chưa bao giờ biết Chúa Giêsu Kitô hay vì loại Người ra khỏi tâm trí mình, Người sẽ chê chối họ trong ngày phán xét với câu nói lạnh lùng:

“Thật thế, Ta cho ngươi hay, Ta không hề biết ngươi” (Mt 25,12).

Vậy, chúng ta hãy suy niệm về cuộc đời

và những đau khổ của Chúa Giêsu bằng Kinh Mân Côi; chúng ta hãy học biết Người cho rõ

và hãy biết ơn tất cả những ơn phúc của Người, để trong ngày chung thẩm, Người cho chúng ta vào thành phần con cái và bạn hữu của Người.

Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire

pour se convertir et se sauver

(Bí Mật Kinh Mân Côi), bông hồng 23;

bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh