SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 08 Năm 2017 (Từ 16-31)

MẸ MARIA

RẤT ĐÁNG YÊU MẾN

Ý CẦU NGUYỆN

Xin ơn cho thành phần họa sĩ để thành phần họa sĩ trong thời đại chúng ta, nhờ tài khéo của họ, có thể giúp cho mọi người khám phá thấy vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật.

GIÁO HUẤN

Thiên Chúa là Ðấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan đã muốn hoàn tất việc cứu chuộc thế giới, nên "khi đến thời viên mãn, Ngài đã sai Con Mình đến, sinh bởi người nữ... để chúng ta được nhận làm nghĩa tử" (Gl 4,4-5). "Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria". Mầu nhiệm cứu rỗi thần linh này được mạc khải cho chúng ta và vẫn tiếp tục trong Giáo Hội, Giáo Hội mà Chúa đã lập làm thân thể Người. Trong Giáo Hội ấy, liên kết với Chúa Kitô Thủ Lãnh, và hiệp thông với toàn thể các Thánh Người, các tín hữu cũng phải kính nhớ "trước hết Đức Maria vinh hiển, trọn đời Ðồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".

(Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, 52)
16.08.2017 Thứ Tư

Th. Stêphanô Hungari Mt 18,15-20

“Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại

nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy” (Mt 18,20).

Như Mẹ: Ở đâu có yêu thương là ở đó có sự hiện diện của Chúa. Ở đâu có cầu nguyện của hai hay ba người trong tình yêu thương, ở đó cũng có tình hiệp nhất. Và ở đâu người ta hiệp nhất cầu nguyện với nhau và nhân danh Chúa thì Chúa hiện diện ở đó. Lời cầu nguyện trong hiệp nhất tạo nên sức mạnh tuyệt vời.

Với Mẹ: Không ai là một hòn đảo, con người sống cần có nhau. Mỗi người chỉ có thể sống khi biết liên đới với người khác. Xin Chúa cho chúng con ý thức về phận hèn của mình, để biết đón nhận những thiếu sót của anh em và giúp nhau sửa lỗi, nhất là cùng nhau cầu nguyện để giúp nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ có tài có phép, xin dạy chúng con cầu nguyện, biết cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).17.08.2017 Thứ Năm

Tuần 19 TN Mt 18,21 – 19,1

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử

với anh em như thế, nếu anh em không

hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Như Mẹ: Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cần phải học biết tha thứ. Nhận ra yếu đuối bản thân, luôn tin tưởng vào lòng khoan dung

của Thiên Chúa và học biết tha thứ cho nhau,

đó là đôi cánh giúp con người tiến gần đến

với Thiên Chúa là Đấng rất mực từ nhân.

Với Mẹ: Tha thứ là một điều khó đối với con người ích kỷ. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối và tội lỗi của chúng con. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết sẵn sàng tha thứ cho những người mắc lỗi với chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho chúng con biết sống thành thật với nhau, đối xử bác ái với nhau, và trung tín tuân giữ giới luật yêu thương trong đời sống thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).18.08.2017 Thứ Sáu

Tuần 19 TN Mt 19,3-12

“Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ

mà gắn bó với vợ mình,

và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (Mt 19,5).

Như Mẹ: Hôn nhân là một cơ cấu được Thiên Chúa thiết lập. Vì thế hôn nhân và gia đình là điều cần thiết, tốt đẹp và quan trọng đối với con người. Trong thời đại hôm nay, các gia trị về hôn nhân và gia đình đang bị coi thường. Người tín hữu sống trong ơn gọi hôn nhân được mời gọi nỗ lực xây dựng đời sống của gia đình mình theo mẫu gương gia đình Nadarét.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận sinh ra và lớn lên trong gia đình. Xin Chúa cho các bạn trẻ ngày nay biết xây dựng đời sống gia đình dựa trên những giá trị của Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ những người đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân và gia đình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).19.08.2017 Thứ Bảy

Th. Gioan Êuđê, lm Mt 19,13-15

“Cứ để trẻ em đến với Thầy,

đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai như chúng” (Mt 19,14).

Như Mẹ: Phụ nữ và trẻ em là những người thấp kém trong bậc thang xã hội Do Thái đương thời. Nhưng Đức Giêsu đã đi ngược lại truyền thống đó. Người rất tôn trọng phụ nữ và trẻ em bằng một tình yêu không phân biệt. Là Kitô hữu và là môn đệ của Chúa, chúng ta phải có

một cách cư xử bác ái với tất cả mọi người,

nhất là những người bé mọn về thể lý cũng như về tinh thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tâm hồn cởi mở, để có thể đến với tất cả mọi người, nhất là những người kém may mắn, như Chúa đã để trẻ nhỏ đến với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin cho con người hôm nay biết tôn trọng sự sống, nhất là các thai nhi.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).20.08.2017 Chúa Nhật 20 TN - Năm A

Tuần 20 TN Mt 15,21-28

“Lạy Ngài là Con vua Đavít,

xin dủ lòng thương tôi” (Mt 15,22).

Như Mẹ: Khi lâm cảnh bế tắc, người ta thường đi tìm ai đó để được giúp đỡ. Chúng ta là những người hèn kém và tội lỗi, chúng ta thường cảm thấy bất lực trước sự dữ. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, hãy chạy đến với Ngài thì chúng ta sẽ được trợ giúp.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình và giàu lòng thương xót. Xin Chúa nâng đỡ và giải cứu chúng con thoát khỏi nanh vuốt hiểm độc của ma quỷ. Và xin Ngài cất giấu chúng con trong trái tim rất thánh của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ đang ở trong vương quốc của tình thương Thiên Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ đoàn con cái đang sống trong lũng đầy nước mắt nơi trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

21.08.2017 Thứ Hai

Th. Piô X, gh - lễ nhớ Mt 19,16-22

“Nếu anh muốn nên hoàn thiện,

thì hãy đi bán tài sản của anh...

Rồi hãy đến theo tôi" (Mt 19,21).

Như Mẹ: Việc từ bỏ ý riêng và từ bỏ của cải vật chất không dễ chút nào đối với con người đang sống trong một xã hội đề cao tự do và hưởng thụ. Ngày xưa Chúa ngỏ lời mời anh thanh niên, ngày nay Ngài vẫn mời gọi chúng ta như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con ước muốn được trở nên tốt lành và thánh thiện, nhưng chúng con lại sợ phải thay đổi, thậm chí không muốn từ bỏ con người cũ của mình. Xin thêm lòng tin và lòng mến để chúng con dám can đảm bỏ đi những điều cản bước chúng con trong đường nên trọn lành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan,

xin giúp chúng con quyết tâm từ bỏ những quyến luyến thế gian, để gắn bó với Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).22.08.2017 Thứ Ba

Đức Maria Nữ Vương - lễ nhớ Lc 1,26-38

“Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,23).

Như Mẹ: Đức Maria được chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ hết sức cao trọng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Sứ thần của Thiên Chúa đã đến truyền tin cho Mẹ và chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, Mẹ được trở nên cao trọng vì Mẹ luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn noi gương khiêm nhường của Mẹ, để sống đẹp lòng Chúa qua các công việc nhỏ nhặt hằng ngày. Xin Chúa giúp chúng con có một tinh thần đơn sơ, khiêm hạ và luôn đặt các công việc chúng con làm dưới cái nhìn của Chúa vì lòng yêu thương và thờ kính Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ dạy chúng con biết học theo gương Mẹ là luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).23.08.2017 Thứ Tư

Th. Rosa Lima, tn Mt 20,1-16a

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng

mà bạn đâm ra ghen tị” (Mt 20,15).

Như Mẹ: Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” là một thông điệp quan trọng cho tất cả mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt cho người tín hữu. Người tín hữu, dù ở địa vị nào, cũng được mời gọi là phải sống tốt bụng với tha nhân, nhất là những người kém may mắn trong xã hội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng đố kỵ và ích kỷ nhiều lúc khiến chúng con trở nên vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để Người đổi mới lòng trí chúng con, giúp chúng con sống giới răn yêu thương của Chúa với những người xung quanh.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ thương nhìn đến nhân loại đang đau khổ vì chiến tranh và thù hận. Xin thương nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh cô đơn, nghèo khổ, đau yếu hay bị bách hại...

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).24.08.2017 Thứ Năm

TH. BARTHOLOMEO, tông đồ Ga 1,45-51

“Đấng mà sách Luật Môsê... nói tới,

chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu...” (Ga 1,45).

Như Mẹ: Chúa Giêsu quá thân thuộc với mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình không? Chúng ta có cảm nhận được rằng Ngài luôn đồng hành với chúng ta không? Quả thật, Chúa rất gần gũi với chúng ta, Chúa muốn trở nên tất cả trong chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, vì quá bận rộn với công việc, nên nhiều lúc chúng con bỏ quên Chúa, không có thời gian để gặp Chúa. Xin cho chúng con biết dành nhiều thời gian hơn để gặp Chúa trong cầu nguyện.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy,

xin cho chúng con biết loại khỏi con người của mình những ham mê thế tục, những thứ ngăn cản chúng con đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).25.08.2017 Thứ Sáu

Th. Luy và th. Giuse Calasan, lm Mt 22,34-40

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa..., và phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37.39).

Như Mẹ: Mến Chúa và yêu người là hai giới răn quan trọng nhất, hầu hết mọi người Kitô hữu đều biết. Để sống được hai giới răn này quả là một thử thách rất lớn cho tất cả chúng ta. Yêu Chúa thì dễ hơn yêu người, nhưng nhiều lúc vì mải mê trần thế, chúng ta lại quên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đầu của mọi sự. Xin giúp chúng con từng ngày biết sám hối và canh tân con người và lối sống, để chúng con trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa. Nhờ thế, mọi người nhận biết rằng Đạo Chúa là Đạo của yêu thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ luôn mến Chúa và yêu người hết lòng. Xin Mẹ giúp chúng con có sự quyết tâm sống giới luật yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).26.08.2017 Thứ Bảy

Tuần 20 TN Mt 23,1-12

“Người làm lớn hơn cả,

phải làm người phục vụ anh em” (Mt 23,11).

Như Mẹ: Ở đời, thông thường những người làm lớn đều thích lãnh đạo người khác. Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ càng làm lớn thì càng phải làm người phục vụ anh em mình. Ngay chính Chúa Giêsu đã tự hạ mình, rửa chân cho các môn đệ để nêu gương cho họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn sống khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ người khác vì danh Chúa và theo gương Chúa, dù ở địa vị hay hoàn cảnh nào.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương khiêm nhường của Mẹ mà phục vụ Chúa và tha nhân. Như thế, trước mặt thế gian, chúng con là những người bé nhỏ; nhưng trước mặt Chúa, chúng con lại là những người có giá trị.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).27.08.2017 Chúa Nhật 21 – Năm A

Thánh vịnh tuần 1 Mt 16,13-20

“Anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).

Như Mẹ: “Đối với tôi, Đức Kitô là ai?” là câu hỏi căn bản đối với những người có niềm tin. Chúng ta là những người mang danh Kitô, nhưng có khi chúng ta lại biết rất hời hợt về Người. Chúng ta thường bỏ quên Chúa, vì công việc, hay lo lắng cho tương lai hạnh phúc của đời mình!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận chịu chết vì chúng con. Nhưng chúng con lại thờ ơ với Ngài. Xin làm cho tình yêu mến Chúa triển nở trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con gắn bó với Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin dạy chúng con nhận biết Chúa, để Chúa làm chủ đời sống chúng con. Xin cùng chúng con rao truyền danh thánh Chúa cho hết mọi người không những bằng lời nói mà bằng cả những việc làm nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).28.08.2017 Thứ Hai

Th. Augustinô, gmtsht - lễ nhớ Mt 23,13-22

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư

và người Pharisêu giả hình” (Mt 23,13).

Như Mẹ: Khi xưa, Chúa Giêsu đã lên án các kinh sư và người Pharisêu là vì thái độ giả hình của họ. Ngày nay, xung quanh chúng ta cũng có nhiều người sống giả hình: miệng thì nói ngon nói ngọt, mà lòng thì lại chứa đầy nọc độc hổ mang. Còn chúng ta thì sao? Nếu không muốn bị chúc dữ, chúng ta hãy sống cho ra sống, bụng nghĩ sao nói vậy.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi! Những người sống giả hình hay “đạo đức giả”, thường có một kết cục xấu. Xin cho chúng con luôn sống thật trong lời nói cũng như hành động: thật với Chúa, thật với tha nhân và thật với chính bản thân mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ giúp chúng con biết cải đổi con người mình mỗi ngày, để chúng con được sống trong ân sủng và bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).29.08.2017 Thứ Ba

Th. Gioan tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29

Ông Gioan là người công chính thánh thiện”

(Mc 6,20).

Như Mẹ: Ông Gioan đến để làm chứng cho sự thật, và ông sống thật công chính thánh thiện. Ngay cả tên vua Hêrôđê, dù bất chính, cũng phải công nhận tư cách sống của ông Gioan. Điều này được chứng minh qua việc ông đã can đảm phản đối lối sống vô luân của vua Hêrôđê, cho dù phải mất mạng.

Với Mẹ: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”, xin Chúa giúp chúng con luôn luôn biết sống theo sự thật để được tự do. Chúa chính là Sự Thật, xin cho chúng con một lòng gắn bó với Chúa, để chúng con có đủ can đảm làm chứng cho Sự Thật giữa thế giới giả dối này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh để khám phá ra sự thật từ cuộc đời của Chúa Giêsu mà đi theo Ngài cho đến cùng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).30.08.2017 Thứ Tư

Tuần 21 TN Mt 23,27-32

“Hãy rửa bên trong cho sạch trước đã,

để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23,26).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một giáo huấn: phải sạch bên trong trước đã, để bên ngoài cũng được sạch; còn bên ngoài sạch, mà bên trong bẩn thì chẳng ích gì. Bên ngoài và bên trong ăn khớp và đồng nhất với nhau là điều cần cho người môn đệ ngày hôm nay: sạch tâm hồn và sạch cả thân xác.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tâm hồn của mỗi người chúng con là đền thờ cho Chúa ngự. Xin Chúa “quét dọn” và “lau chùi” những bụi bặm trong tâm hồn chúng con, để chúng con được thanh sạch hầu xứng đáng cho Chúa ngự vào.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ý thức giữ gìn căn phòng nội tâm luôn được sạch, và xin cho chúng con khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).31.08.2017 Thứ Năm

Tuần 21 TN Mt 24,42-51

“Anh em hãy sẵn sàng” (Mt 24,44).

Như Mẹ: Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người chu toàn bổn phận đã được chủ trao phó, dù việc lớn cũng như việc nhỏ. Bất cứ lúc nào chủ xuất hiện mà thấy anh đang thi hành bổn phận của anh, chủ sẽ tin tưởng anh hơn và ban thưởng cho anh, rồi giao cho những việc lớn hơn. Cũng vậy, nếu chúng ta sống tinh thần sẵn sàng, chúng ta sẽ được thưởng xứng đáng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con sống cứ như thể là không phải chết vậy, chỉ lo hưởng thụ và tích cóp của cải đời này. Xin giúp chúng con biết năng nghĩ về cái chết của mình, để biết hối cải, hầu sẵn sàng khi giờ Chúa đến.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để tâm hồn luôn có Chúa ngự trị và sẵn sàng thưa ‘xin vâng’ trước tiếng Chúa mời gọi giống như Mẹ xưa kia.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).