Tôi tình cờ nghe bài hát này bắt đầu bằng câu : này linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Này thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Chúa Đấng cứu độ tôi...... rất mong được các bạn tìm giup