PDA

View Full Version : Câu đầu Vần Y 1. Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần
 2. Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu
 3. Yêu thương Chúa đã gọi con, yêu thương
 4. Yêu thương là tấm bánh, là ly rượu nên của lễ dâng
 5. Yêu người như Chúa yêu con, thương người như Chúa
 6. Yêu thương (i) đã kết thành một cây cao
 7. Yêu là chết đi cho người mình yêu
 8. Yêu con nên Chúa đã xuống nơi gian trần
 9. Yêu con Chúa đã yêu con từ thuở muôn đời
 10. Yêu thương là thi hành điều răn của Chúa
 11. yêu thương này là tiếng hát ru trên môi đôi
 12. Yêu thương phận con người. Ngài đã đến nơi trần gian với tấm thân yếu hèn
 13. Yêu cho đến cùng Ngài đã yêu họ đến cùng
 14. Yêu thương con Cha đứng nơi quan tòa
 15. Yêu là tha thứ, là chết đi, là lòng xót thương cho người mình yêu
 16. Yêu thương con Cha đứng nơi quan tòa. Cho nhân gian lên án Cha vì con
 17. Ý Chúa nhiệm mầu đoái thương dân gian. Giữa lúc mây mờ buông tối đôi nơi
 18. Yêu là chết cho người mình yêu. Yêu là sống cho người mình yêu. Yêu là biết quên mạng sống
 19. Yêu thương nhau là điều răn Thầy trao ban cho chúng con
 20. Yếu đuối con bội hứa, ăn năn mi lệ ứa. Chúa hỡi con nhìn Chúa xin thứ tha
 21. Yêu trao ban chia san, cùng đỡ nâng vượt qua nguy nan.
 22. Yêu thương là cho đi mà không nhận gì
 23. Yêu nhau là chết cho nhau, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
 24. Yêu thương gọi mời đoàn con đáp tình yêu Chúa
 25. Yêu mến Chúa hết lòng hết linh hồn hết trí khôn
 26. Yêu Mẹ con dệt tràng hoa, tràng hoa thắm dâng Mẹ yêu
 27. Yêu thương nồng thắm như sóng xô đại dương
 28. Yêu nhau đâu kể gì gần xa