PDA

View Full Version : Anh Tuấn 1. Càm mến tình Ngài - Anh Tuấn
 2. Dâng - Anh Tuấn
 3. Đi theo Ngài - Anh Tuấn
 4. Hãy mau quay về - Anh Tuấn
 5. Hãy vui lên - Anh Tuấn
 6. Hiệp dâng - Anh Tuấn
 7. Hỡi nhân trần - Anh Tuấn
 8. Họp mừng danh Chúa - Anh Tuấn
 9. Lời kinh dâng Mẹ - Anh Tuấn
 10. Xin phó thác - Anh Tuấn
 11. Mau mau dọn đường - Anh Tuấn
 12. Xuân về - Anh Tuấn
 13. Xuân ca - Anh Tuấn
 14. Nỗi niềm tha hương - Anh Tuấn
 15. Phúc thay - Anh Tuấn
 16. Tôi tin Chúa thương tôi - Anh Tuấn
 17. Xin dạy con - Anh Tuấn
 18. Trung thu dâng Chúa - Anh Tuấn
 19. Xin dâng Cha - Anh Tuấn
 20. Tạ ơn Chúa - Anh Tuấn
 21. Kinh chiều - Anh Tuấn
 22. Ngợi khen danh Mẹ - Anh Tuấn
 23. Lạy Thánh Giu-se - Ns. Anh Tuấn
 24. Ngày Mẹ lên Trời - Anh Tuấn
 25. Khúc tạ ơn - Anh Tuấn
 26. Đấng Từ Bi - TV 102 - Anh Tuấn
 27. Tâm tình ăn năn - Anh Tuấn
 28. Về nhà Cha - Anh Tuấn
 29. Có Chúa trong đời - Anh Tuấn
 30. Có Ngài ở bên - Anh Tuấn
 31. Cất tiếng hát - Anh Tuấn
 32. Hãy hát lên - Anh Tuấn
 33. Lời tạ ơn - Anh Tuấn
 34. Xin cho con - Anh Tuấn
 35. Thánh Phanxicô Assisi - Anh Tuấn
 36. Khúc ngợi ca - Anh Tuấn
 37. Xin dâng - Anh Tuấn
 38. Lễ dâng trông cậy - Anh Tuấn
 39. Có gì để dâng Ngài - Anh Tuấn
 40. Người ơi hãy đến - Anh Tuấn
 41. Cha ơi! Cha ơi! - Anh Tuấn
 42. Lễ dâng hiệp nhất - Anh Tuấn
 43. Như Giêsu - Anh Tuấn
 44. Bánh miến rượu nho - Anh Tuấn
 45. Bài ca cảm mến - Anh Tuấn
 46. Công ơn cha mẹ 2 - Anh Tuấn
 47. Công ơn cha mẹ 1 - Anh Tuấn
 48. Kính dâng Ngài - Anh Tuấn
 49. Dâng lời ngợi ca - Anh Tuấn
 50. Hiến lễ cuộc đời - Anh Tuấn
 51. Con mong Chúa - Anh Tuấn
 52. Công Cha nghĩa Mẹ 4 – Anh Tuấn
 53. Mẹ đã đi rồi - Anh Tuấn
 54. Hãy lắng nghe lời Chúa - Anh Tuấn
 55. Giêsu con xin Ngài - Anh Tuấn