PDA

View Full Version : Ân Duy 1. Người ơi hãy nhớ - Ân Duy
 2. Chúc Vinh Mẹ - Ân Duy
 3. Lễ dâng với Mẹ - Ân Duy
 4. Xin cho trái tim con - Ân Duy
 5. Lạy Mẹ - Ân Duy
 6. Tình yêu nhiệm mầu - Ân Duy
 7. Trước Thánh Thể tình yêu - Ân Duy
 8. Diễm phúc thay (Tv. 127) - Ân Duy
 9. Ai muốn theo Ta - Ân Duy
 10. Cảm nghiệm - Ân Duy
 11. Đá tảng góc tường - Ân Duy
 12. Đức Kitô niềm hy vọng - Ân Duy
 13. Sướng vui lên đền (Tv. 121) - Ân Duy
 14. Mau tìm về - Ân Duy
 15. Thoáng suy tư - Ân Duy
 16. Mau tìm về 1 - Ân Duy
 17. Mời gọi yêu thương - Ân Duy
 18. Mẹ là điểm hẹn tình yêu - Ân Duy
 19. Vang mãi lời tôn vinh - Ân Duy
 20. Về với tình yêu - Ân Duy
 21. Sao còn đứng nhìn - Ân Duy
 22. Vinh quang Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ân Duy
 23. Thần Khí Chúa ngự trên tôi – Ân Duy
 24. Men cho đời – Ân Duy
 25. Bài ca tôn vinh – Ân Duy