PDA

View Full Version : Ân Đức (Lm) 1. Chúa phải lớn lên
 2. Biết Chúa, biết con - Lm. Ân Đức
 3. Hành khúc người trẻ Công Giáo Việt Nam - Ân Đức
 4. Dấu ấn tình yêu - Lm. Ân Đức
 5. Khung trời tình yêu - Lm. Ân Đức
 6. Có một điều - Lm. Ân Đức
 7. Hoa dại - Lm. Ân Đức
 8. Tình ca dâng hiến - Lm. Ân Đức
 9. 25 năm hồng ân - Lm Ân Đức
 10. Như đóm lửa tình yêu - Lm. Ân Đức
 11. Có một Tình yêu - Lm. Ân Đức
 12. Đường con theo Chúa - Ân Đức
 13. Chỉ một Thiên Chúa - Ân Đức
 14. Ân huệ tình yêu - Lm. Ân Đức
 15. Chúa đã chiếm đoạt con - Lm. Ân Đức
 16. Hy lễ cuối cùng - Lm. Ân Đức
 17. Lời Mẹ ru Con - Lm. Ân Đức
 18. Người Nữ diễm phúc - Lm. Ân Đức
 19. Dầu con là ai - Lm. Ân Đức
 20. Ngài có đó - Lm. Ân Đức
 21. Chúa biết lòng con - Lm. Ân Đức
 22. Chúa là cây nho - Lm. Ân Đức
 23. Khúc hát người ca công - Lm. Ân Đức
 24. Một đời người tôi tớ - Lm. Ân Đức
 25. Tình Chúa và quê hương - Lm. Ân Đức
 26. Tròn dâng - Lm. Ân Đức
 27. Tình ca mùa dâng hiến - Lm. Ân Đức
 28. Khúc hát một loài hoa - Lm. Ân Đức
 29. Bài ca nhân chứng - Lm. Ân Đức
 30. Chén đắng - Lm. Ân Đức
 31. Chúa là điểm tựa - Lm. Ân Đức
 32. Chuỗi hồng ân - Lm. Ân Đức
 33. Bài ca Linh mục - Lm. Ân Đức
 34. Đến với trái tim - Lm. Ân Đức
 35. Tình khúc - Lm. Ân Đức
 36. Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức
 37. Xin tỏ Cha cho chúng con - Lm. Ân Đức
 38. Tình nào lớn hơn - Lm. Ân Đức
 39. Tình ca muôn đời - Lm. Ân Đức
 40. Để nên lời ngợi ca - Lm. Ân Đức
 41. Hạnh phúc đời thánh hiến - Lm. Ân Đức
 42. Monica người mẹ mẫu gương - Lm. Ân Đức
 43. Hương nguyện tình yêu - Lm. Ân Đức
 44. Hương tình Thập giá - Lm. Ân Đức
 45. Con biết dâng gì đây - Lm. Ân Đức
 46. Đã biết mấy lần - Lm. Ân Đức
 47. Xin cho con – Lm. Ân Đức
 48. Mẹ Đấng cứu chuộc - Lm. Ân Đức
 49. Mẹ vô nhiễm - Lm. Ân Đức
 50. Ngôi nhà tranh đơn sơ - Lm. Ân Đức
 51. Khi tim con khô cứng - Lm. Ân Đức
 52. Thì xin cho tôi - Lm. Ân Đức
 53. Nhớ nguồn - Lm. Ân Đức
 54. Thiên Chúa giàu lòng thương xót - Lm. Ân Đức
 55. Dâng Hài Nhi - Lm. Ân Đức
 56. Con biết dâng gì đây - Lm. Ân Đức
 57. Đứng trước nhan Ngài - Lm. Ân Đức
 58. Niềm hy vọng hằng sống - Lm. Ân Đức
 59. Lời nguyện hiến tế - Lm. Ân Đức
 60. Tình ca kết ước - Lm. Ân Đức
 61. Bài ca người mục tử - Lm. Ân Đức
 62. Vâng lời Thầy - Lm. Ân Đức
 63. Con biết lấy chi - Lm. Ân Đức
 64. Ngài chọn con - Lm. Ân Đức
 65. Hiện hữu trong Đức Kitô - Lm. Ân Đức
 66. Trong âm thầm - Lm. Ân Đức
 67. Nguyện ước đời Linh mục - Lm. Ân Đức
 68. Chúa đã xức dầu - Lm. Ân Đức
 69. Hát trên đỉnh đồi - Lm. Ân Đức
 70. Chúa nhìn con - Lm. Ân Đức
 71. Khi tim con khô cứng - Lm. Ân Đức
 72. Lời tình tự - Lm. Ân Đức
 73. Chúa là đối tượng - Lm. Ân Đức
 74. Con muốn trọn đời - Lm. Ân Đức
 75. Ngợi ca tình Chúa - Lm. Ân Đức
 76. Trời mới đất mới - Lm. Ân Đức
 77. Nơi đứng của Người - Lm. Ân Đức
 78. Cao ngất trời xanh (Tv.35) - Lm. Ân Đức
 79. Xin dẫn đưa con về - Lm. Ân Đức
 80. Tìm nhau - Lm. Ân Đức
 81. Phúc nào hơn - Lm. Ân Đức
 82. Con xin cảm tạ - Lm. Ân Đức
 83. Chúa phải lớn lên - Lm. Ân Đức
 84. Thiên Chúa là tình yêu - Lm. Ân Đức
 85. Chúc tụng ca: Ave Maria - Lm. Ân Đức
 86. Hạt lúa dâng Người - Lm Ân Đức
 87. Bổn phận của con – Lm. Ân Đức
 88. Con không cô đơn – Lm. Ân Đức
 89. Chúa đã thương - Lm. Ân Đức
 90. Chỉ mong tôi - Lm. Ân Đức - Thơ: Tagore
 91. Cho con nhận ra Chúa – Lm. Ân Đức
 92. Dấu chứng tình yêu – Lm. Ân Đức
 93. Đường con đi – Lm. Ân Đức
 94. Hai chiều của tình yêu – Lm. Ân Đức
 95. Hát ca tình Mẹ – Lm. Ân Đức
 96. Kính chào Thánh Mẫu La Vang – Lm. Ân Đức
 97. Kiên trì theo Chúa – Lm. Ân Đức
 98. Kinh tình yêu – Lm. Ân Đức
 99. Lời tôi ca – Lm. Ân Đức & R. Tagore
 100. Maria, Người Nữ Thánh Thể (Người Nữ diễm phúc) – Lm. Ân Đức
 101. Mẹ trong cuộc đời – Lm. Ân Đức
 102. Mẹ và con – Lm. Ân Đức
 103. Mẹ đã ra đi – Lm. Ân Đức
 104. Mỗi ngày là một bài ca – Lm. Ân Đức
 105. Một người Nữ – Lm. Ân Đức
 106. Nỗi buồn Hoàng tử – Lm. Ân Đức & R. Tagore
 107. Người là bầu trời – Lm. Ân Đức & R. Tagore
 108. Quảng đại hiến dâng – Lm. Ân Đức
 109. Tâm ca hy vọng (Tv. 72) – Lm. Ân Đức
 110. Tình Người chờ tôi – Lm. Ân Đức & R. Tagore
 111. Tình yêu chân thật – Lm. Ân Đức
 112. Tôi mừng rỡ (Is. 61:10; Lc. 1: 48-55) – Lm. Ân Đức
 113. Trái tim nào – Lm. Ân Đức
 114. Xin cám ơn Ngài – Lm. Ân Đức
 115. Xin dạy cho con biết (Tv. 38 & 89) – Lm. Ân Đức
 116. Tâm sự Mai Đệ Liên - Lm. Ân Đức
 117. Lạy Chúa con đây - Lm. Ân Đức
 118. Dâng Chúa đất trời - Lm. Ân Đức
 119. Vui mừng và hy vọng - Lm. Ân Đức
 120. Không phải con - Lm. Ân Đức
 121. Xin cám ơn Ngài 2 - Lm. Ân Đức
 122. Tất cả là hồng ân - Lm. Ân Đức
 123. Tất cả vì tình yêu Đức Kitô - Lm. Ân Đức
 124. Mầu nhiệm tình thương - Lm. Đàm Ninh Hoa
 125. Nào ca hát lên - Lm. Ân Đức
 126. Ánh mắt và thụ tạo – Lm. Ân Đức
 127. Hoan ca Phục Sinh – Lm. Ân Đức
 128. Ước mơ đời con - Lm. Ân Đức
 129. Con là của Chúa – Lm. Ân Đức
 130. Nguồn ơn cứu rỗi - Lm. Ân Đức
 131. Cho con luôn tỉnh thức - Lm. Ân Đức
 132. Tốt đẹp thay (Tv 103) – Lm. Ân Đức
 133. Nai rừng kia (Tv 41) – Lm. Ân Đức
 134. Hãy mừng rỡ (Is 12,2-6) – Lm. Ân Đức
 135. Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2 - Lm. Ân Đức
 136. Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 1 - Lm. Ân Đức
 137. Vinh dự của ta – Lm. Ân Đức
 138. Dân Ta hỡi – Lm. Ân Đức
 139. Suốt cuộc đời - Lm. Ân Đức
 140. Sống phút hiện tại – Lm. Ân Đức
 141. Một thời quên Chúa - Lm. Ân Đức
 142. Dạ khúc nguyện cầu - Lm. Ân Đức
 143. Dòng đời - Lm. Ân Đức
 144. Lời chào cuối - Lm. Ân Đức
 145. Lời cuối cuộc đời 2 - Lm. Ân Đức
 146. Lời cuối cuộc đời 1 - Lm. Ân Đức
 147. Lời tạ ơn cuối đời - Lm. Ân Đức
 148. Niềm hy vọng hằng sống 2 - Lm. Ân Đức
 149. Kính chào Nữ Vương - Lm. Ân Đức
 150. Phần con hãy theo Thầy - Lm. Ân Đức
 151. Hồng ân diệu huyền - Lm. Ân Đức
 152. Bài ca dâng - Lm Ân Đức