PDA

View Full Version : Cao Thanh Hoàng 1. Xin Thiên Chúa xót thương - Cao Thanh Hoàng
 2. Tôi vui mừng (Tv. 121) - Cao Thanh Hoàng
 3. Thái bình thịnh trị - Cao Thanh Hoàng
 4. Xin Chúa cứu độ chúng con - Cao Thanh Hoàng
 5. Chúa sẽ ngự vào - Cao Thanh Hoàng
 6. Xin phục hồi dân Ngài - Cao Thanh Hoàng
 7. Xin tỏ cho chúng con - Cao Thanh Hoàng
 8. Con sẽ ca ngợi - Cao Thanh Hoàng
 9. Con nâng hồn lên - Cao Thanh Hoàng
 10. Chúa đối xử đại lượng
 11. Dân Sion - Cao Thanh Hoàng
 12. Sao Người bỏ con (Tv 21) - Cao Thanh Hoàng
 13. Đá góc tường (Tv. 117) - Cao Thanh Hoàng