PDA

View Full Version : Cát Minh 1. Hãy mở cho tôi - Cát Minh
 2. Cùng vui lên - Cát Minh
 3. Hãy hân hoan - Cát Minh
 4. Hỡi cửa ngàn thu - Cát Minh
 5. Kinh kính mừng - Cát Minh
 6. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời - Cát Minh
 7. Chúa đã sống lại - Cát Minh
 8. Nếm thừ mà xem - Cát Minh
 9. Ngợi ca Mẹ Maria - Cát Minh
 10. Như vầng dương - Cát Minh
 11. Chúa đã chọn con - Cát Minh
 12. Tiến ca Phục Sinh - Cát Minh
 13. Chúa là nguồn ánh sáng - Cát Minh
 14. Tháng hoa Mẹ về - Cát Minh
 15. Nếm thử mà xem- Cát Minh
 16. Khi nâng chén tạ ơn (Tv 115) – Cát Minh
 17. Mùa hoa mới - Hải Triều & Cát Minh