PDA

View Full Version : Duy Thiên (Lm) 1. Yêu thương cho người
 2. Dâng lên Chúa - Lm. Duy Thiên
 3. Từ nơi ngục hình - Lm. Duy Thiên
 4. Mẹ ơi! - Lm. Duy Thiên
 5. Cùng Mẹ vào đời - Lm. Duy Thiên
 6. Lạy Mẹ từ nhân - Lm. Duy Thiên
 7. Ngước trông lên Mẹ - Lm. Duy Thiên
 8. Với Mẹ xin vâng - Lm. Duy Thiên
 9. Xin Mẹ hãy nhớ - Lm. Duy Thiên
 10. Lạy Chúa là Vua - Lm. Duy Thiên
 11. Con tin Chúa ơi - Lm. Duy Thiên
 12. Tình Chúa muôn đời - Lm. Duy Thiên
 13. Ca khúc yêu thương - Lm. Duy Thiên
 14. Và Chúa vẫn yêu - Lm. Duy Thiên
 15. Tình Chúa cao vời - Lm. Duy Thiên
 16. Một lần dâng hiến - Lm. Duy Thiên
 17. Sống trong tình Chúa - Lm. Duy Thiên
 18. Đời con có Chúa - Lm. Duy Thiên
 19. Chiều tím - Lm. Duy Thiên
 20. Hạnh phúc đời con - Lm. Duy Thiên
 21. Khi con yêu Chúa - Lm. Duy Thiên
 22. Dâng lên - Lm. Duy Thiên
 23. Chúa chăn nuôi tôi - Lm. Duy Thiên
 24. Cảm tạ hồng ân - Lm. Duy Thiên
 25. Vòng tay cho người - Lm. Duy Thiên
 26. Bài ca tạ ơn - Lm. Duy Thiên
 27. Tôi tìm tôi thấy - Lm. Duy Thiên
 28. Tình người Giáng Sinh - Lm. Duy Thiên
 29. Về đây Chúa ơi - Lm. Duy Thiên
 30. Sống ân tình Chúa - Lm. Duy Thiên
 31. Dâng lễ toàn thiêu - Lm. Duy Thiên
 32. Như cánh bèo trôi - Lm. Duy Thiên
 33. Hát lên bài ca mới - Lm. Duy Thiên
 34. Tâm sự chiếc áo dòng - Lm. Duy Thiên
 35. Cho tình lên ngôi - Lm. Duy Thiên
 36. Tình Chúa tình con - Lm. Duy Thiên
 37. Khúc dân ca dâng Chúa - Lm. Duy Thiên
 38. Như ánh mặt trời - Lm. Duy Thiên
 39. Vui bước trên đường - Lm. Duy Thiên
 40. Đón chào ngày mới - Lm. Duy Thiên
 41. Bốn mùa yêu Chúa - Lm. Duy Thiên
 42. Niềm vui hiến dâng - Lm. Duy Thiên
 43. Giòng đời ngược xuôi - Lm. Duy Thiên
 44. Ước mơ tình Chúa - Lm. Duy Thiên
 45. Tình Chúa thương con - Lm. Duy Thiên
 46. Tình Chúa thủy chung - Lm. Duy Thiên
 47. Tri ân tình Chúa - Lm. Duy Thiên
 48. Người chết cho tình yêu - Lm. Duy Thiên
 49. Một chiều Canvê - Lm. Duy Thiên
 50. Chúa đến với con - Lm. Duy Thiên
 51. Tình mẹ - Lm. Duy Thiên
 52. Chúa đến thăm con - Lm. Duy Thiên
 53. Người con hoang đàng - Lm. Duy Thiên
 54. Chuyện một đêm đông – Lm. Duy Thiên
 55. Một lần sám hối - Lm. Duy Thiên
 56. Nguyện Mùa Vọng – Lm. Duy Thiên
 57. Nhớ mẹ – Lm. Duy Thiên
 58. Đêm nay Giáng Sinh – Lm. Duy Thiên
 59. Chúa kêu mời - Lm. Duy Thiên
 60. Chung một niềm tin - Lm. Duy Thiên
 61. Có Mẹ - Lm. Duy Thiên
 62. Đường về đất hứa - Lm. Duy Thiên
 63. Tình yêu Thiên Chúa – Lm. Duy Thiên