PDA

View Full Version : Đinh Công HuỳnhPages : [1] 2

 1. Canvê chiều buồn - Đinh Công Huỳnh
 2. Trầm hương dâng Chúa - Đinh Công Huỳnh
 3. 25 năm vững tâm bên Mẹ - Đinh Công Lý - Đinh Công Huỳnh
 4. Dâng Mẹ ngàn hoa - Đinh Công Huỳnh
 5. Dâng về Mẹ - Đinh Công Huỳnh
 6. Kết hoa dâng Mẹ - Ðinh Công Huỳnh
 7. Maria dưới chân thập giá - Ðinh Công Huỳnh
 8. Maria! Mẹ của con - Đinh Công Huỳnh
 9. Maria vẹn tuyền - Ðinh Công Huỳnh
 10. Mẹ Chúa uy quyền - Đinh Công Huỳnh
 11. Muôn hoa tươi xinh - Đinh Công Huỳnh
 12. Bao la tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 13. Chiên hoang trở về - Đinh Công Huỳnh
 14. Chúa vẫn buồn - Đinh Công Huỳnh
 15. Chúa vẫn lặng thinh - Đinh Công Huỳnh
 16. Dâng về Chúa xuân - Đinh Công Huỳnh
 17. Đón ánh xuân hồng - Đinh Công Huỳnh
 18. Hiến lễ đầu mùa - Đinh Công Huỳnh
 19. Kiếp phù hoa - Đinh Công Huỳnh
 20. Nếu con chợt nhớ - Đinh Công Huỳnh
 21. Người yêu tôi - Đinh Công Huỳnh
 22. Nguồn sống vô biên - Đinh Công Huỳnh
 23. Nhìn về Thập giá - Đinh Công Huỳnh
 24. Nỗi buồn người con hoang - Đinh Công Huỳnh
 25. Phận người mong manh - Đinh Công Huỳnh
 26. Tháng hoa về - Đinh Công Huỳnh
 27. Thánh giá tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 28. Thập tự Canvê - Đinh Công Huỳnh
 29. Tình Ngài cao siêu - Đinh Công Huỳnh
 30. Trên đỉnh Canvê - Đinh Công Huỳnh
 31. Trở về cùng Cha - Đinh Công Huỳnh
 32. Nữ trinh triều thiên - Ðinh Công Huỳnh
 33. Quỳ trước ngai Mẹ - Đinh Công Huỳnh
 34. Tri ân tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 35. Trọn đời hiến dâng - Đinh Công Huỳnh
 36. Xin cho con - Đinh Công Huỳnh
 37. Vui đón xuân về - Đinh Công Huỳnh
 38. Trong dòng sông ơn thánh - Đinh Công Huỳnh
 39. Thiên Sứ truyền tin - Ðinh Công Huỳnh
 40. Tiến về La Vang - Ðinh Công Huỳnh
 41. Về cùng Mẹ La Vang - Ðinh Công Huỳnh
 42. Vui ca bên Mẹ - Ðinh Công Huỳnh
 43. Dâng tuổi thơ - Đinh Công Huỳnh
 44. Lễ dâng mùa vọng - Đinh Công Huỳnh
 45. Tình yêu gia đình - Đinh Công Huỳnh
 46. Tôma chớ cứng tin - Đinh Công Huỳnh
 47. 25 năm chuỗi ngày hồng ân - Đinh Công Huỳnh
 48. Ơn cha nghĩa mẹ 2 - Đinh Công Huỳnh
 49. Đường lối Chúa (Tv. 127) - Đinh Công Huỳnh
 50. Cha vẫn lặng thinh - Đinh Công Huỳnh
 51. Bánh thiêng - Đinh Công Huỳnh
 52. Chúa thấu hiểu đời con - Đinh Công Huỳnh
 53. Mạch suối cứu độ - Đinh Công Huỳnh
 54. Dâng bánh và rượu - Đinh Công Huỳnh
 55. Xuân sang nguyện cầu - Đinh Công Huỳnh
 56. Xin dẫn con về - Đinh Công Huỳnh
 57. Cung thánh huyền linh - Đinh Công Huỳnh
 58. Ca mừng Thánh gia - Đinh Công Huỳnh
 59. Từ giã cõi đời - Đinh Công Huỳnh
 60. Chúa là chốn dung thân - Đinh Công Huỳnh
 61. Têrêsa bé nhỏ - Đinh Công Huỳnh
 62. Tình Chúa biến đổi đời con - Đinh Công Huỳnh
 63. Thần khí Chúa - Đinh Công Huỳnh
 64. Ca vang tình yêu Chúa 2 - Đinh Minh Hoàng - ĐCH
 65. Bao la tình cha - Đinh Công Huỳnh
 66. Tìm về suối an bình - Đinh Công Huỳnh
 67. Về nhà Chúa ta - Đinh Công Huỳnh
 68. Ra đi làm nhân chứng - Đinh Công Huỳnh
 69. Hiến lễ Phục sinh - Đinh Công Huỳnh
 70. Tình Ngài cao siêu - Đinh Công Huỳnh
 71. Hy lễ nhân sinh - Đinh Công Huỳnh
 72. Ca mừng Chúa hiển linh - Đinh Công Huỳnh
 73. Nếu không có Ngài - Đinh Công Huỳnh
 74. Tựa áng mây trôi - Đinh Công Huỳnh
 75. Một lòng tự hối - Đinh Công Huỳnh
 76. Ta là tro bụi - Đinh Công Huỳnh
 77. Lễ dâng các linh hồn - Đinh Công Huỳnh
 78. Chúa đến gọi con - Đinh Công Huỳnh
 79. Nhiệm mầu tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 80. Khấn nguyện trời cao - Đinh Công Huỳnh
 81. Chúa đã chúc phúc - Đinh Công Huỳnh
 82. Giáng sinh về - Đinh Công Huỳnh
 83. Nguồn bình an - Đinh Công Huỳnh
 84. Dâng lên Chúa Xuân - Đinh Công Huỳnh
 85. Mẹ ơi con đến - Đinh Công Huỳnh
 86. Mẹ Tà pao - Đinh Công Huỳnh
 87. Miêu duệ Người tồn tại - Đinh Công Huỳnh
 88. Thượng tiến khúc tri ân - Đinh Công Huỳnh
 89. Tiến dâng lễ vật - Đinh Công Huỳnh
 90. Dâng Mẹ đời hôn nhân - Đinh Công Huỳnh
 91. Lễ dâng thống hối - Đinh Công Huỳnh
 92. Chuỗi kinh mân côi - Đinh Công Huỳnh
 93. Thánh Tâm tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 94. Tiến lên đền thánh - Đinh Công Huỳnh
 95. Xin viếng thăm hồn con - Đinh Công Huỳnh
 96. Lòng hân hoan - Đinh Công Huỳnh
 97. Lời nguyện dâng lên - Đinh Công Huỳnh
 98. Hiến lễ chờ mong - Đinh Công Huỳnh
 99. Tôn sùng Thánh Tâm - Đinh Công Huỳnh
 100. Hãy ngợi khen Chúa - Đinh Công Huỳnh
 101. Tường thuật phép lạ Chúa - Đinh Công Huỳnh
 102. Dâng đôi tim hồng - Đinh Công Huỳnh
 103. Hạnh phúc ai kính sợ Chúa - Đinh Công Huỳnh
 104. Hân hoan tiến vào - Đinh Công Huỳnh
 105. Lễ vật hy sinh - Đinh Công Huỳnh
 106. Kiếp cỏ cây - Đinh Công Huỳnh
 107. Kiếp nhân sinh - Đinh Công Huỳnh
 108. Bánh thơm nho lành - Đinh Công Huỳnh
 109. Các trẻ Do Thái - Đinh Công Huỳnh
 110. Chờ ngày Chúa đến - Đinh Công Huỳnh
 111. Tiệc thánh Chúa mời - Đinh Công Huỳnh
 112. Lãnh nhận và trao ban - Đinh Công Huỳnh
 113. Ca ngợi tình Chúa (Tv 88) - Đinh Công Huỳnh
 114. Lễ vật cung tiến - Đinh Công Huỳnh
 115. Tiến bước trong tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 116. Tiến bước trong tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 117. Niềm tin kiêu hùng - Đinh Công Huỳnh
 118. Có Chúa trong đời - Đinh Công Huỳnh
 119. Chúa cho con - Đinh Công Huỳnh
 120. Đây bánh rượu - Đinh Công Huỳnh
 121. Nơi thẳm sâu - Đinh Công Huỳnh
 122. Trình diện Nhan Chúa - Đinh Công Huỳnh
 123. Từ trần gian - Đinh Công Huỳnh
 124. Xin vĩnh biệt - Trần Văn Tuân - Đinh Công Lý - Đinh Công Huỳnh
 125. Về cõi trường sinh - Đinh Công Huỳnh
 126. Hồn vọng Đấng Cứu Tinh - Đinh Công Huỳnh
 127. Mưa Vị Công Chính - Đinh Công Huỳnh
 128. Xin mưa Đấng cứu tinh - Đinh Công Huỳnh
 129. Maria Mẹ của con - Đinh Công Huỳnh
 130. Hát khen Mẹ về Trời - Đinh Công Huỳnh
 131. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua - Đinh Công Huỳnh
 132. Đáp tiếng xin vâng - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 133. Tình nghĩa mẹ cha - Đinh Công Huỳnh
 134. Cho đi bằng cả tấm lòng - Đinh Công Huỳnh
 135. Mẹ suy niệm trong lòng - Đinh Công Huỳnh
 136. Chúa dẫn con đi - Đinh Công Huỳnh
 137. Lời Chúa là sự sống - Đinh Công Huỳnh
 138. Tấm lòng bao dung - Đinh Công Huỳnh
 139. Người cha nhân hậu - Đinh Công Huỳnh
 140. Bài ca chứng nhân - Đinh Công Huỳnh
 141. Chính Thầy là cây nho - Đinh Công Huỳnh
 142. Cùng Thầy lên núi - Đinh Công Huỳnh
 143. Cao vời tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
 144. Từ trước xa vời - Đinh Công Huỳnh
 145. Nhịp Bước Lên Đền - Đinh Công Huỳnh
 146. Chúa vẫn luôn bên con - Đinh Công Huỳnh
 147. Ánh Sáng Đời Con - Đinh Công Huỳnh
 148. Ân Sâu Nghĩa Đầy - Đinh Công Huỳnh
 149. Ân Tình Mẹ Cha - Đinh Công Huỳnh
 150. Bông lúa mới - Đinh Công Huỳnh
 151. Bánh trắng rượu ngon - Đinh Công Huỳnh
 152. Đại dương thương xót - Đinh Công Huỳnh
 153. Ánh mắt xót thương - Đinh Công Huỳnh
 154. Têrêsa Chúa Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 155. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 156. Không thể làm tôi hai chủ - Đinh Công Huỳnh
 157. Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 158. Tôn vinh Chúa muôn đời - Đinh Công Huỳnh
 159. Chúa chăn dắt tôi - Đinh Công Huỳnh
 160. Vui sướng biết bao - Đinh Công Huỳnh
 161. Vì Chúa yêu con - Đinh Công Huỳnh
 162. Ca vang tình yêu Chúa 2 - Đinh Công Huỳnh
 163. Chúa cai quản chư dân - Đinh Công Huỳnh
 164. Lấy gì để dâng - Đinh Công Huỳnh
 165. Rước Chúa vào lòng - Đinh Công Huỳnh
 166. Bánh Miến Tinh Tuyền - Đinh Công Huỳnh
 167. Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên - Đinh Công Huỳnh
 168. Khăn lúp trên đầu con - Đinh Công Huỳnh
 169. Bước chân người gieo giống - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 170. Chuyện người gieo giống - Đinh Công Huỳnh
 171. Dụ ngôn cỏ lùng - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 172. Chính vì tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 173. Của lễ dâng Cha - Đinh Công Huỳnh
 174. Viên ngọc quý - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 175. Phép lạ bánh và cá - Đinh Công Huỳnh
 176. Phần thưởng trên trời - Đinh Công Huỳnh
 177. Phúc đức cho người - Đinh Công Huỳnh
 178. Chúa ở cùng con - Đinh Công Huỳnh
 179. Đấng cao trọng - Đinh Công Huỳnh
 180. Nên một với Chúa - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 181. Sự sống và sự chết - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 182. Đáp tiếng xin vâng - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 183. Đàn chiên không người chăn - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 184. Đừng sợ chính là Thấy đây - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 185. Đừng sợ! Chúa đã Phục Sinh - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 186. Đường chiều Emmau - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 187. Xin thêm lòng tin - Đinh Công Huỳnh
 188. Xin chiếu sáng thiên nhan (Tv. 4) - Đinh Công Huỳnh
 189. Linh Mục Sứ Giả Tin Mừng - Đinh Công Huỳnh
 190. Loan báo Tin Mừng - Đinh Công Huỳnh
 191. Vào đời làm nhân chứng – Đinh Công Huỳnh
 192. Tiếng ru vào đời – Đinh Công Huỳnh
 193. Thánh giá nở hoa – Đinh Công Huỳnh
 194. Cuộc sống là hồng ân - Đinh Công Huỳnh
 195. Một trời hồng ân - Đinh Công Huỳnh
 196. Tiến dâng của lễ - Đinh Công Huỳnh
 197. Chỉ có mình Cha biết thôi - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 198. Chúa làm phép lạ bánh và cá - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 199. Khiêm nhu phục vụ - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 200. Hãy đi rao giảng Tin mừng - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 201. Sao lại sợ hãi - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 202. Xin củng cố niềm tin - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 203. Ai muốn theo Ta - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 204. Không Thầy con đến với ai - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 205. Dù Thầy đi đâu - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 206. Giêsu Vua thời gian - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 207. Xin chạm vào con - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 208. Chúa chữa người câm điếc - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 209. Tội con Chúa đã thứ tha - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 210. Ai muốn làm người lớn nhất - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 211. Từ bỏ chính mình - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 212. Hiến dâng máu đào - Đinh Công Huỳnh
 213. Ngọn gió Thánh Linh - Đinh Công Huỳnh
 214. Thánh tâm từ ái - Đinh Công Huỳnh
 215. Mình Máu Thánh Chúa - Đinh Công Huỳnh
 216. Thánh Thể nhiệm mầu - Đinh Công Huỳnh
 217. Trái tim cực thánh - Đinh Công Huỳnh
 218. Khấn xin Chúa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh
 219. Con Vui Sướng - Đinh Công Huỳnh
 220. Lửa tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 221. Đoàn người anh dũng - Đinh Công Huỳnh
 222. Nguyện xin Ngôi Ba - Đinh Công Huỳnh
 223. 25 năm hồng ân linh mục - Đinh Công Huỳnh
 224. Ngọn lửa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh
 225. Nguyện Chúa Thánh Linh - Đinh Công Huỳnh
 226. Đây Thịt Máu Ta - Đinh Công Huỳnh
 227. Dòng máu anh hùng - Đinh Công Huỳnh
 228. Thờ lạy Chúa Giêsu - Đinh Công Huỳnh
 229. Như Thần Khí Chúa - Đinh Công Huỳnh
 230. Lễ dâng ngày đầu xuân - Đinh Công Huỳnh
 231. Rượu bánh bốn mùa - Đinh Công Huỳnh
 232. Nữ Vương mùa Xuân - Đinh Công Huỳnh
 233. Mừng xuân mới sang - Đinh Công Huỳnh
 234. Tro bụi thân con - Đinh Công Huỳnh
 235. Mẹ Vô Nhiễm Thai - Đinh Công Huỳnh
 236. Bước qua cửa hẹp - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 237. Bánh hằng sống - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 238. Chớ giả hình - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 239. Không được phân ly - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 240. Tỉnh thức nguyện cầu - Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh
 241. Mong chờ - Đinh Công Huỳnh
 242. Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
 243. Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh
 244. Khát mong – Đinh Công Huỳnh
 245. Đợi trông Đấng Cứu Tinh – Đinh Công Huỳnh
 246. Đêm đông lạnh lẽo – lời Đinh Công Huỳnh
 247. Dâng nỗi chờ mong – Đinh Công Huỳnh
 248. Con đợi mong Chúa – Đinh Công Huỳnh
 249. Noi gương Thánh Gia - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 250. Lối bước của Ngài (Tv24) - Đinh Công Huỳnh