PDA

View Full Version : Đặng Ngọc Ẩn 1. Maria Thánh mẫu - Đặng Ngọc Ẩn
 2. Mẹ cứu giúp - Đặng Ngọc Ẩn
 3. Mừng Mẹ La Vang - Đặng Ngọc Ẩn
 4. Xin Mẹ đoái thương - Đặng Ngọc Ẩn
 5. Thánh lễ làm phép dầu - Đặng Ngọc Ẩn
 6. Tôn vinh cảm tạ hồng ân 2 - Đặng Ngọc Ẩn
 7. Xuân kỳ diệu - Đặng Ngọc Ẩn
 8. Hôn nhân thánh - Đặng Ngọc Ẩn
 9. Phước đức cho con - Đặng Ngọc Ẩn
 10. Mẹ cứu giúp - Đặng Ngọc Ẩn
 11. Con của Chúa - Đặng Ngọc Ẩn
 12. Gloria khúc hát giao hòa - Đặng Ngọc Ẩn