PDA

View Full Version : Giang Ân 1. Bao la tình Chúa
 2. Có Chúa trong đời - Giang Ân
 3. Chúa là tất cả đời con - Giang Ân
 4. Chúa biết tâm tư con - Giang Ân
 5. Chúa hiểu lòng con - Giang Ân
 6. Chỉ một tình yêu - Giang Ân
 7. Bánh thơm rượu nồng - Giang Ân
 8. Bên đời lãng du - Giang Ân
 9. Cậy trông nơi Chúa thôi - Giang Ân
 10. Về bên Mẹ La Vang - Giang Ân
 11. Vì con chưa tin - Giang Ân
 12. Vinh phúc các Thánh - Giang Ân
 13. Tâm hồn khao khát Chúa - Giang Ân
 14. Tiến dâng lên - Giang Ân
 15. Tình Chúa cao vời - Giang Ân
 16. Tình con dâng Chúa - Giang Ân
 17. Tình yêu Giêsu - Giang Ân
 18. Tỉnh yêu gọi mời - Giang Ân
 19. Tình yêu và Thập giá - Giang Ân
 20. Tôi gặp Giêsu - Giang Ân
 21. Con cần Chúa - Giang Ân
 22. Con tim thao thức - Giang Ân
 23. Con dâng của lễ - Giang Ân
 24. Con về với Cha - Giang Ân
 25. Cùng cất tiếng ca ngợi - Giang Ân
 26. Cùng nhịp bước - Giang Ân
 27. Cuộc sống - Giang Ân
 28. Dâng lên - Giang Ân
 29. Dâng lên Ngài - Giang Ân
 30. Dòng đời - Giang Ân
 31. Đường Thập giá - Giang Ân
 32. Giọt lệ ăn năn - Giang Ân
 33. Khúc ca cảm tạ - Giang Ân
 34. Hy lễ con dâng - Giang Ân
 35. Hồn thơ dâng Chúa - Giang Ân
 36. Đường tình yêu - Giang Ân
 37. Đây trái tim con - Giang Ân
 38. Dâng trái tim hồng - Giang Ân
 39. Khúc ca lên đền - Giang Ân
 40. Làm sao con biết - Giang Ân
 41. Lấy gì đền đáp - Giang Ân
 42. Lễ dâng Alleluia - Giang Ân
 43. Lễ dâng thống hối - Giang Ân
 44. Lễ vật đời con - Giang Ân
 45. Lễ vật Giáng sinh - Giang Ân
 46. Lời thì thầm dâng Chúa - Giang Ân
 47. Mối tình Giêsu 2 - Giang Ân
 48. Mối tình Giêsu - Giang Ân
 49. Sống theo đường Chúa - Giang Ân
 50. Suối nguồn tình yêu - Giang Ân
 51. Ơn cha nghĩa mẹ - Giang Ân
 52. Một lần đoan hứa - Giang Ân
 53. Như đuốc thiêng - Giang Ân
 54. Ngài gọi con đi - Giang Ân
 55. Một mình con với Chúa - Giang Ân
 56. Tìm về - Giang Ân
 57. Dâng Mẹ cuộc đời - Giang Ân
 58. Thân con bụi đất - Giang Ân
 59. Người nằm xuống - Giang Ân
 60. Lễ dâng cuộc đời - Giang Ân
 61. Khúc ca ngày tận hiến - Giang Ân
 62. Mong về - Giang Ân
 63. Ngày không còn Cha - Giang Ân
 64. Tình yêu gọi mời - Giang Ân
 65. Thuộc về - Giang Ân
 66. Lòng thương xót Chúa - Giang Ân
 67. Tango Noel - Giang Ân
 68. Giêsu! Người ở đâu? - Giang Ân
 69. Dâng Chúa Hài Nhi - Giang Ân
 70. Vũ điệu Tây Nguyên - Giang Ân
 71. Của lễ tinh tuyền - Giang Ân
 72. Trở về - Giang Ân
 73. Xin đưa con về - Giang Ân
 74. Lặng trầm - Giang Ân
 75. Chúa ở với tôi - Giang Ân
 76. Mong - Giang Ân
 77. Người ơi vui lên - Giang Ân
 78. Về bên Thánh Tâm - Giang Ân
 79. Chị Thánh Têrêsa - Giang Ân
 80. Cát trắng – Giang Ân
 81. Dâng Mẹ mùa xuân – Giang Ân
 82. Từng bước con đi - Giang Ân
 83. Con Ta yêu dấu - Giang Ân
 84. Đợi – Giang Ân