PDA

View Full Version : Hải Ánh 1. Chúa là sức mạnh
 2. Thiên Chúa phù trợ - Hải Ánh
 3. Thân mẫu (Ý ca vịnh 132) - Hoài Đức - Hải Ánh
 4. Con đến với Mẹ - Thiên Uyên & Hải Ánh
 5. Tình Cha - Hải Ánh
 6. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Hải Ánh
 7. Chúa đã phục sinh - Hải Ánh
 8. Có Chúa song hành - Hải Ánh
 9. Chiều xưa thập giá - Hải Ánh
 10. Hỡi mây ngàn - Hải Ánh
 11. Hỡi muôn dân - Hải Ánh
 12. Vui lên - Hải Ánh
 13. Vươn lên tới Chúa - Hải Ánh
 14. Đức Kitô đã Phục Sinh - Hải Ánh
 15. Dâng Chúa hiến lễ đời con – Hải Ánh
 16. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng - Hải Ánh
 17. Đấng thống trị - Hải Ánh
 18. Tình hiệp nhất - Hải Ánh
 19. Cùng đi với Chúa - Hải Ánh, Lời: Lm. Duy Thiên