PDA

View Full Version : Hải Linh 1. Nữ Vương Mân Côi - Hải Linh
 2. Ngài là Thiên Chúa - Hải Linh & Anh Minh
 3. Tán tụng hồng ân- Hải Linh-Vũ Đình Trác
 4. Tình Chúa yêu tôi - Lm. Vũ Đình Trác - Hải Linh
 5. Ngợi khen - Hải Linh
 6. Tiếng nhạc oai hùng - Hải Linh
 7. Nữ Vương hòa bình - Hải Linh
 8. Hang Bê-lem - Hải Linh- Minh Châu
 9. Bánh hằng sống - Hải Linh
 10. Tháng Đức Mẹ - Hải Linh + Minh Đệ
 11. Ăn năn tội - Hải Linh + Thế Kiện
 12. Chúa yêu bé thơ - Hải Linh
 13. Hồng ân Thiên Chúa - Hải Linh
 14. Thánh Giuse bầu cử - Hải Linh & Minh Đệ