PDA

View Full Version : Hải Nguyễn 1. Ave Maria - Hải Nguyễn
 2. Dâng Mẹ năm sắc - Hải Nguyễn
 3. Dâng Mẹ tình yêu - Hải Nguyễn
 4. Dâng mình cho Đức Mẹ - Hải Nguyễn
 5. Đôi mắt sao hôm - Hải Nguyễn
 6. Hương lòng - Hải Nguyễn
 7. Khiêm cung mừng Mẹ - Hải Nguyễn
 8. Mẹ châu lệ - Hải Nguyễn
 9. Mẹ muôn hoa - Hải Nguyễn
 10. Ngũ bái - Hải Nguyễn
 11. Ngũ lạy - Hải Nguyễn
 12. Tâm tình dâng Mẹ - Hải Nguyễn
 13. Trước tòa dâng hoa - Hải Nguyễn
 14. Về bên Mẹ - Hải Nguyễn
 15. Nét đẹp lòng Cha - Hải Nguyễn
 16. Chúa lên Trời - Hải Nguyễn
 17. Chúa chăn nuôi tôi - Hải Nguyễn
 18. Dâng lên Chúa - Hải Nguyễn
 19. Thật diễm phúc thay - Hải Nguyễn
 20. Lễ vật dâng Cha - Hải Nguyễn
 21. Câu tạ ơn - Hải Nguyễn
 22. Lạy Trời - Hải Nguyễn
 23. Lời con hát - Hải Nguyễn
 24. Xin cho con biết ăn năn - Hải Nguyễn
 25. Của lễ đêm đông - Hảii Nguyễn
 26. Lạy Cha - Hải Nguyễn
 27. Dâng lên Cha - Hải Nguyễn
 28. Huyền thoại Gioan - Hải Nguyễn
 29. Chúa là tất cả - Hải Nguyễn
 30. Hai vị Thánh - Hải Nguyễn
 31. Lời cầu từ vực sâu - Hải Nguyễn
 32. Lời cầu xin - Hải Nguyễn
 33. Lời từ ly - Hải Nguyễn
 34. Sầu ca mất mẹ - Hải Nguyễn
 35. Về bên Nhan Chúa - Hải Nguyễn
 36. Ca nhập lễ giáng sinh 24-12 - Hải Nguyễn
 37. Ca nhập lễ giáng sinh 25-12 - Hải Nguyễn
 38. Ca Nhập Lễ Truyền Thống - Hải Nguyễn
 39. Tiệc cưới Cana - Hải Nguyễn
 40. Phanxicô Assisi Người Nghèo Của Thiên Chúa - Hải Nguyễn
 41. Dâng về Ngài - Hải Nguyễn
 42. Xin sai Thánh Thần (Tv.103) - Hải Nguyễn
 43. Lễ dâng cầu mùa - Hải Nguyễn
 44. Tiến bước vào nhà Chúa - Hải Nguyễn
 45. Xin cho con niềm tin - Hải Nguyễn
 46. Câu chuyện trái tim – Hải Nguyễn
 47. Nguyện Chúa thương – Hải Nguyễn
 48. Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
 49. Ca phó thác – Hải Nguyễn
 50. An bình ra đi – Hải Nguyễn
 51. Muôn đời của Người (Tv. 71) – Hải Nguyễn