PDA

View Full Version : Hoài Đức (Lm) 1. Chúa lên trời - Lm. Hoài Đức
 2. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Hoài Đức
 3. Mừng xuân mới - Lm Kim Long
 4. Ngắm mình Thánh Chúa- Trúc Thủy Hùng- Lm Hoài Đức
 5. Dâng mình- Lm Hoài Đức
 6. Thờ lạy Chúa - Lm. Hoài Đức
 7. Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức
 8. Cung chúc Trinh Vương-Lm: Hoài Đức
 9. Chúng tôi trông cậy - Hoài Đức
 10. Dâng nhánh hoa hồng - Lm. Hoài Đức
 11. Kính mừng - Lm. Hoài Đức
 12. Kính mừng Maria - Hoài Đức & Trúc Thủy Hùng
 13. Lạy Mẹ khoan nhân - Lm. Hoài Đức
 14. Lạy Mẹ Mân Côi - Lm. Hoài Đức
 15. Lạy Mẹ Maria - Hoài Đức & Duy Ân Mai
 16. Lạy Mẹ mến yêu - Hoài Đức & Duy Ân Mai
 17. Mẹ diễm lệ - Lm. Hoài Đức
 18. Thân mẫu (Ý ca vịnh 132) - Hoài Đức - Hải Ánh
 19. Tiến hoa năm sắc - Lm. Hoài Đức
 20. Kìa trông - Lm. Hoài Đức
 21. Mùa đông năm ấy - Lm. Hoài Đức
 22. Lạy Mẹ khoan nhân - Lm. Hoài Đức
 23. Giờ tử nạn - Lm. Hoài Đức
 24. Cao cung lên - Lm. Hoài Đức
 25. Dâng Mẹ - Lm. Hoài Đức
 26. Mừng các Thánh - Lm. Hoài Đức
 27. Thánh Tâm Giêsu Vua - Lm. Hoài Đức
 28. Chúa sinh ra - Lm. Hoài Ðức
 29. Ngày xuân cầu nguyện - Lm. Hoài Đức
 30. Mừng Thánh Monica - Lm. Hoài Đức – Vũ Đình Ân
 31. Dưới vực sâu - Lm. Hoài Đức
 32. Lạy Chúa đừng trách mắng con - Lm. Hoài Đức
 33. Nữ Vương luyện hình - Lm. Hoài Đức
 34. Xin Chúa hãy nhìn - Lm. Hoài Đức
 35. Lạy Mẹ mến yêu - Lm. Hoài Đức
 36. Thánh Nữ Têrêsa - Lm. Hoài Đức
 37. Con đã hiểu - Lm. Hoài Đức
 38. Con thờ lạy Chúa - Lm. Hoài Đức
 39. Bí tích nhiệm mầu - Lm. Hoài Đức
 40. Lòng thống hối - Lm. Hoài Đức