PDA

View Full Version : Hoàng Kim (Lm) 1. Hãy đi chầu Chúa - Lm. Hoàng Kim
 2. Đến mà ăn- Lm Hoàng Kim
 3. Vinh quang của ta - Lm. Hoàng Kim
 4. Magnificat - Lm. Hoàng Kim
 5. Mẹ về thiên cung - Hoàng Kim
 6. Nguồn ánh sáng - Lm. Hoàng Kim
 7. Tạ ơn - Lm. Hoàng Kim
 8. Vui ca lên - Hoàng Kim
 9. Xuất hành - Hoàng Kim
 10. Tiếng muôn Thiên Thần - Hoàng Kim
 11. Dân Chúa hỡi - Lm. Hoàng Kim
 12. Tôi biết tôi đã tin vào ai - Lm. Hoàng Kim
 13. Ở đâu có bác ái - Lm. Hoàng Kim
 14. Lạy Chúa xin hãy sai đi - Lm. Hoàng Kim
 15. Xin sai Thánh Linh - Lm. Hoàng Kim
 16. Vang lên - Lm. Hoàng Kim
 17. Con hãy nhớ rằng - Lm. Hoàng Kim
 18. Chúa thống trị - Lm. Hoàng Kim
 19. Chúa là nơi con nương tựa - Lm. Hoàng Kim
 20. Con đặt hy vọng - Lm. Hoàng Kim
 21. Chúa ơi - Lm. Hoàng Kim
 22. Từ vực sâu - Lm. Hoàng Kim
 23. Trời gieo sương xuống - Lm. Hoàng Kim
 24. Thập giá ngất cao - Lm. Hoàng Kim
 25. Thần ca - Lời Việt: Hoàng Kim
 26. Hỡi dân tư tế - Lm. Hoàng Kim
 27. Bài ca mới - Lm. Hoàng Kim
 28. Chúa hiển trị - Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt: Lm. Hoàng Kim
 29. Chúa một niềm thương xót - Hoàng Kim