PDA

View Full Version : Hồng Bính 1. Chúng con hát về Người - Hồng Bính
 2. Ca tiếp liên lễ sáng Phục Sinh - Hồng Bính
 3. Nguyện Chúa thương - Hồng Bính
 4. Chính Chúa chọn con - Hồng Bính
 5. Ánh mắt - Hồng Bính
 6. Hồng ân Linh mục - Hồng Bính
 7. Dâng hoa 1 – Hồng Bính
 8. Hái hoa dâng Mẹ 1 – Hồng Bính
 9. Ánh mắt – Hồng Bính
 10. Ngài hãy phán – Hồng Bính
 11. Ngài đang còn đó – Hồng Bính
 12. Nhà Chúa con cư ngụ (Tv. 22) – Hồng Bính
 13. Tâm sự với Mẹ – Hồng Bính
 14. Theo dấu chân Người 1 – Hồng Bính
 15. Theo dấu chân Người 2 – Hồng Bính
 16. Xin cho con – Hồng Bính
 17. Xin cho con lòng tin – Hồng Bính
 18. Xin Mẹ thương – Hồng Bính
 19. Xin ơn thứ tha – Hồng Bính
 20. Khúc ca một người mẹ – Hồng Bính
 21. Về cùng Cha – Hồng Bính
 22. Chúa đã chấp nhận – Hồng Bính
 23. Con đáp lời – Hồng Bính
 24. Dâng hoa 2 – Hồng Bính
 25. Dâng Mẹ gia đình – Hồng Bính
 26. Hái hoa dâng Mẹ 2 – Hồng Bính
 27. Nâng cao trái tim – Hồng Bính
 28. Ngợi ca tình Chúa 2 – Hồng Bính
 29. Người lặng thầm – Hồng Bính
 30. Tiễn đưa ca 2 – Hồng Bính
 31. Xin xót thương – Hồng Bính
 32. Tiếng lòng dâng 14 - Hồng Bính