PDA

View Full Version : Hồng Trần Phạm Đình Đài 1. Một thoáng mây bay
 2. Tình thương nhiệm mầu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 3. Ngài đã thương ban - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 4. Đây Nhiệm Tích- Hồng Trần- Phạm Đình Đài
 5. Đầu xuân cảm tạ Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 6. Dâng ước mơ xuân - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 7. Con nay thuộc về Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 8. Trời bể bao la - Hồng Trần – Phạm Đình Đài
 9. Cho con đến với Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 10. Xin Ngài ngự lại - Hồng Trần & Phạm Đình Đài
 11. Xin chữa lành con - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 12. Niềm tin còn mãi - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 13. Người Cha hiền - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 14. Chúa đã cho con tình yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 15. Dâng về Bê-lem - Hồng Trần- Phạm Đình Đài
 16. Muối men cho đời - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 17. Chút lòng son - Hồng Trần - Phạm Đình Đài
 18. Lời con sám hối -Hồng Trần Phạm Đình Đài
 19. Dâng hết tâm hồn - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 20. Bước đường trần - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 21. Yêu trong tình Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 22. Dâng tim yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 23. Sứ thần hiệp dâng - Hồng Trần Phạm Ðình Ðài
 24. Ngài là Thiên Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 25. Trên đỉnh Tabor - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 26. Vượt gian lao vào cõi phúc - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 27. Lời con sám hối - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 28. Lời cầu trong tăm tối - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 29. Xin được hồi sinh - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 30. Lễ yêu thương - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 31. Đời đẹp muôn hồng ân - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 32. Vì tình yêu thương - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 33. Têrêsa ươm ngát nụ hồng - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 34. Chính Chúa gìn giữ bạn - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 35. Reo mừng Đấng Cứu Chuộc - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 36. Sống trong Ngài - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 37. Tạ ơn Chúa đã làm Người - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 38. Xin tình yêu luôn mới - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 39. Hiến lễ tin yêu - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 40. Ngát hương cứu độ - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 41. Đi bình an - Hồng Trần & Phạm Đình Đài
 42. Trở lại cùng Ngài – Hưng Ca Phạm Đình Đài
 43. Bao người thấy tôi (Tv 21) – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
 44. Chúa nhìn con - Hồng Trần & Phạm Đình Đài
 45. Điều ước mơ hoài - Hồng Trần Phạm Đình Đài