PDA

View Full Version : Hùng Lân 1. Lên núi Sion
 2. Hai người tiên phong
 3. Mẹ là mùa xuân - Hùng Lân
 4. Ca khúc trầm hương - Hùng Lân & Lm. Dao Kim
 5. Hãy tiếp nhận con - Hùng Lân
 6. Có bao giờ - Hùng Lân
 7. Vinh quang Chúa - Hùng Lân
 8. Cao vời khôn ví - Hùng Lân
 9. Ai lên núi Chúa - Hùng Lân
 10. Bên bờ sông Babylon - Hùng Lân
 11. Con nay trở về - Hùng Lân
 12. Một sợi tơ vàng - Hùng Lân
 13. Ðồng cỏ tươi - Hùng Lân
 14. Đêm Thánh vô cùng - F. Gruber - Hùng Lân
 15. Giêsu lân tuất - Hùng Lân
 16. Hoan ca Phục Sinh - Hùng Lân
 17. Ngợi khen Thiên Chúa - Hùng Lân
 18. Phút cầu xin - Hùng Lân
 19. Một giọt sương - Hùng Lân
 20. Thầy là cây nho - Hùng Lân
 21. Trên núi cây Dầu - Hùng Lân
 22. Trèo lên cao sơn - Hùng Lân
 23. Trường ca tạo vật tung hô - Hùng Lân
 24. Xin chỉ cho con - Hùng Lân
 25. Xin trở nên thạch động - Hùng Lân
 26. Con vươn hồn lên - Hùng Lân
 27. Xin Thánh Thần - Hùng Lân
 28. Dâng hồn xác - Hùng Lân
 29. Xuân hy vọng - Hùng Lân
 30. Tôi không còn cô đơn - Hùng Lân
 31. Nhớ ngày năm xưa - Hùng Lân
 32. Giêsu - Hùng Lân
 33. Một ngày ghi nhớ - Hùng Lân
 34. Một Hài Nhi - Hùng Lân
 35. Tình yêu nào - Hùng Lân
 36. Ðừng hỏi - Hùng Lân
 37. Lạy Mẹ từ bi - Hùng Lân
 38. Lời nguyện ngày xuân - Hùng Lân
 39. Thánh Giuse 1 - Hùng Lân
 40. Hạnh phúc thay - Hùng Lân
 41. Chim non thoát lưới - Hùng Lân
 42. Chúa có mặt trong lịch sử - Hùng Lân
 43. Vực sâu - Hùng Lân
 44. Hồn con vươn lên - Hùng Lân
 45. Ngợi khen Giêsu - Hùng Lân
 46. Thắp ngọn nến hồng - Hùng Lân
 47. Con xin tin - Hùng Lân
 48. Tám mối phúc thật - Hùng Lân