PDA

View Full Version : Huyền Linh (Lm) 1. Giêsu Vua - Lm Huyền Linh
 2. Ave Maria - Lm. Huyền Linh
 3. Lời Mẹ nhắn nhủ - Lm. Huyền Linh
 4. Kinh đầu lễ - Lm. Huyền Linh
 5. Con đến trước tòa Nữ Vương - Lm. Huyền Linh
 6. Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Huyền Linh
 7. Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linh
 8. Trọn trái tim con - Lm. Huyền Linh
 9. Ôi lạy Cha - Lm. Huyền Linh
 10. Suy tôn - Lm. Huyền Linh
 11. Lạy Cha dấu ái - Lm. Huyền Linh
 12. Khúc ca dâng Ngài - Lm. Huyền Linh
 13. Khúc ca tri ân - Lm. Huyền Linh
 14. Mẹ vô nhiễm - Lm. Huyền Linh
 15. Ave Maria - Lm. Huyền Linh
 16. Abba! Cha ơi - Lm. Huyền Linh
 17. Thánh Linh tình yêu - Lm. Huyền Linh