PDA

View Full Version : Kim Long (Lm)Pages : [1] 2

 1. Con hân hoan - Lm. Kim Long
 2. Ai sẽ cho con - Lm. Kim Long
 3. Ca lên đi 4
 4. Ca lên đi 3
 5. Ca lên đi 2
 6. Hát lên bài ca
 7. Con bước lên bàn thờ - Lm. Kim Long
 8. Ngàn dân ơi
 9. Vào đền thánh
 10. Con sẽ hân hoan - Lm. Kim Long
 11. Kinh hòa bình
 12. Chúa không lầm
 13. Lục huyền cầm tấu vang
 14. Ca tụng Chúa
 15. Thắp sáng lên
 16. Hãy đến với Ta
 17. Vinh phúc thay
 18. Cửa công chính
 19. Ai cho hồn con - Lm. Kim Long
 20. Chúa chiên lành - Lm. Kim Long
 21. Hãy ca tụng Chúa - Lm Kim Long
 22. Từ ngàn xưa - Lm. Kim Long
 23. Mừng xuân mới - Lm Kim Long
 24. Mẹ đứng đó - Kim Long
 25. Ta ra về- Lm. Kim Long
 26. Lạy Cha xin hãy cho-Lm Kim Long
 27. Ngày về - Lm. Kim Long
 28. Từ vực sâu (3) - Lm. Kim Long
 29. Chúa nhân từ - Lm. Kim Long
 30. Trong gian truân - Hoàng Khánh - Lm. Kim Long
 31. Vì danh Chúa - Lm. Kim Long
 32. Từ chốn tối tăm - Lm. Kim Long
 33. Từ chốn luyện hình - Lm. Kim Long
 34. Con xin dâng- Lm. Kim Long
 35. Con tiến dâng 1 - Lm. Kim Long
 36. Con bước lên - Lm. Kim Long
 37. Mẹ lên trời- Lm. Kim Long
 38. Ai mong tìm Chúa-Lm. Kim Long
 39. Đây tháng hoa - Lm Kim Long
 40. Xuân mới trở về - Lm. Kim Long
 41. Thánh lễ đã hết - Lm. Kim Long
 42. Ra về trong an bình - Lm. Kim Long
 43. Từ muôn thuở - Lm. Kim Long
 44. Nếu Chúa là - Lm. Kim Long
 45. Ca lên đi 8 -Lm. Kim Long
 46. Hoa Mân Côi – Lm. Kim Long
 47. Dâng bông hoa nhỏ - Lm. Kim Long
 48. Hướng về Chúa - Lm. Kim Long
 49. Từ vực tối - Lm. Kim Long
 50. Tiếng nghẹn ngào - Lm. Kim Long
 51. Bài ca dâng Mẹ - Lm. Kim Long
 52. Dâng Về Mẹ - Lm. Kim Long
 53. Ai được cư ngụ - Lm. Kim Long
 54. Ai muốn theo Ta - Lm. Kim Long
 55. Ân tình Chúa - Lm. Kim Long
 56. Ca tình tri âm - Lm. Kim Long
 57. Bài ca máu đỏ - Lm. Kim Long
 58. Bài tình ca - Lm. Kim Long
 59. Ca vang suốt đời - Lm. Kim Long
 60. Ca Lên Đi 11 - Lm. Kim Long
 61. Ca lên đi 11 - Lm Kim Long
 62. Ca lên đi 10 - Lm. Kim Long
 63. Ca lên đi 9 - Lm. Kim Long
 64. Ca lên đi 7 - Lm. Kim Long
 65. Ca lên đi 6 - Lm. Kim Long
 66. Ca lên đi 5 - Lm. Kim Long
 67. Ca Lên Đi 1 - Lm. Kim Long
 68. Bài ca ngàn trùng - Lm. Kim Long
 69. Bài Ca Tôn Vinh - Lm. Kim Long
 70. Nguyện chư dân tán tụng - Lm. Kim Long
 71. Chúa đã Phục Sinh - Lm. Kim Long
 72. Sao Chúa Bỏ Con - Lm. Kim Long
 73. Cảm mến hồng ân - Lm. Kim Long
 74. Chúa thắng tử thần - Lm. Kim Long
 75. Con xin tiến dâng - Lm. Kim Long
 76. Chúng con dâng - Lm. Kim Long
 77. Con muốn ca tụng - Lm. Kim Long
 78. Chỉ Một Chúa - Lm. Kim Long
 79. Con nay sẽ lấy gì - Lm. Kim Long
 80. Cứ dấu này (3bè) - Lm. Kim Long
 81. Cứ dấu này - Lm. Kim Long
 82. Cửa ơi! Hãy cất đầu lên cất đầu lên
 83. Dân Ta ơi - Lm. Kim Long
 84. Dẫn bước con đi - Lm. Kim Long
 85. Chúa nay đã Phục Sinh - Lm. Kim Long
 86. Dâng Chúa - Lm. Kim Long
 87. Đấng cứu độ tôi - Lm. Kim Long
 88. Đời nọ tới đời kia - Lm. Kim Long
 89. Đây bánh miến - Lm. Kim Long
 90. Dâng Tuổi Xuân - Lm. Kim Long
 91. Giờ Đây Chúng Con - Lm. Kim Long
 92. Đừng đoán phạt con - Lm. Kim Long
 93. Đây Nhiệm Tích 3 - Lm. Kim Long
 94. Đây Nhiệm Tích 2 - Lm. Kim Long
 95. Đây Nhiệm Tích 1 - Lm. Kim Long
 96. Hãy Nhớ Cho - Lm. Kim Long
 97. Hãy Đến - Lm. Kim Long
 98. Chúng con kính chào - Lm. Kim Long
 99. Dâng Mẹ niềm tin yêu - Lm. Kim Long
 100. Hạnh phúc tuyệt vời - Lm. Kim Long
 101. Hãy trỗi dậy - Lm. Kim Long
 102. Hoan ca Maria - Lm. Kim Long
 103. Hỡi người hãy nhớ - Lm. Kim Long
 104. Điềm lạ vĩ đại - Lm. Kim Long
 105. Hỡi Thế Trần - Lm. Kim Long
 106. Hồn con sẵn sàng - Lm. Kim Long
 107. Khát Xa Nguồn - Lm. Kim Long
 108. Lạy Chúa bao ngày tháng - Lm. Kim Long
 109. Kinh chiều - Lm. Kim Long
 110. Kinh mai - Lm. Kim Long
 111. Linh hồn tôi 5 - Lm. Kim Long
 112. Linh hồn tôi 2 - Lm. Kim Long
 113. Lễ vật đêm nay - Lm. Kim Long
 114. Lễ vật hôm nay - Lm. Kim Long
 115. Lời Chân Thành - Lm. Kim Long
 116. Mẹ đẹp tươi - Lm. Kim Long
 117. Nhiệt thành nhà Chúa - Lm. Kim Long
 118. Anh Hùng Việt Nam - Lm. Kim Long
 119. Máu Chiên Bò - Lm. Kim Long
 120. Mẹ tuyệt mỹ - Lm. Kim Long
 121. Mầu Nhiệm Của Tình Thương - Lm. Kim Long
 122. Mẹ dẫn con đi - Lm. Kim Long
 123. Mỗi Lời Kinh - Lm. Kim Long
 124. Mẹ Lên Trời - Lm. Kim Long
 125. Nào ta hãy mừng vui - Lm. Kim Long
 126. Này Con Đến - Lm. Kim Long
 127. Này Từng Giọt Rượu - Lm. Kim Long
 128. Ngày Thiên Chúa Tạo Thành - Lm. Kim Long
 129. Nguyện cầu Chúa chí ái - Lm. Kim Long
 130. Ngày về 2 - Lm. Kim Long
 131. Nguyện Chúa Thương Tình - Lm. Kim Long
 132. Nhìn bàn thờ - Lm. Kim Long
 133. Nguyện Chúa chí ái - Lm. Kim Long
 134. Khúc hát mặt trời - Lm. Kim Long
 135. Nào ta đi lên - Lm. Kim Long
 136. Lễ Giáng sinh về - Lm. Kim Long
 137. Magnificat 2 - Lm. Kim Long
 138. Như núi Sion - Lm. Kim Long
 139. Như trầm hương - Lm. Kim Long
 140. Nếu Có Thể - Lm. Kim Long
 141. Ngàn hoa đẹp tươi - Lm. Kim Long
 142. Lễ dâng hôm nay - Lm. Kim Long
 143. Tầng Trời Cao - Lm. Kim Long
 144. Thực vui biết bao - Lm. Kim Long
 145. Ta là bánh hằng sống - Lm. Kim Long
 146. Từng giọt lệ (T. Monica) - Lm. Kim Long
 147. Xin thương con 1 - Lm. Kim Long
 148. Xin thương giữ gìn - Lm. Kim Long
 149. Xin thương xót con - Lm. Kim Long
 150. Lạy Bà đầy ơn - Lm. Kim Long
 151. Xin Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long
 152. Xuân Đã Sang - Lm. Kim Long
 153. Xuân mới trở về - Lm. Kim Long
 154. Từng Giọt Rượu - Lm. Kim Long
 155. Từ vực tối - Lm. Kim Long
 156. Xin Cảm Tạ Chúa - Lm. Kim Long
 157. Xin Chúa Đến - Lm. Kim Long
 158. Xin Dẫn Đưa Con - Lm. Kim Long
 159. Xin dâng lên Ngài - Lm. Kim Long
 160. Xin hãy đến nghe - Lm. Kim Long
 161. Vị cứu tinh - Lm. Kim Long
 162. Vì Danh Chúa - Lm. Kim Long
 163. Vì Lòng Chúa Bao La - Lm. Kim Long
 164. Vua Hiển Vinh - Lm. Kim Long
 165. Vào Đền Thờ - Lm. Kim Long
 166. Vào Nơi Thánh Cung - Lm. Kim Long
 167. Từ hừng sáng - Lm. Kim Long
 168. Thành tâm thờ kính - Lm. Kim Long
 169. Từ Cạnh Sườn Chúa - Lm. Kim Long
 170. Tôi mừng vui - Lm. Kim Long
 171. Tôi muốn hát bài ca - Lm. Kim Long
 172. Tôi ngước mắt cao - Lm. Kim Long
 173. Tôi đi tìm người yêu - Lm. Kim Long
 174. Xin mãi tán dương - Lm. Kim Long
 175. Xin biểu dương sức mạnh - Lm. Kim Long
 176. Xin phù giúp - Lm. Kim Long
 177. Tiếng con nghẹn ngào - Lm. Kim Long
 178. Tiến Dâng - Lm. Kim Long
 179. Tim dâng ý thơ - Lm. Kim Long
 180. Tôi chỉ ước trông - Lm. Kim Long
 181. Xin Chúa đến - Lm. Kim Long
 182. Người ơi hãy nhớ - Lm. Kim Long
 183. Trước tòa Mẹ - Lm. Kim Long
 184. Trở lại đi con - Lm. Kim Long
 185. Từ vực thẳm - Lm. Kim Long
 186. Trước bàn thờ - Lm. Kim Long
 187. Vỗ tay lên - Lm. Kim Long
 188. Lúc chiều buông - Lm. Kim Long
 189. Có tiếng kêu - Lm. Kim Long
 190. Xuân chầu Mẹ - Lm. Kim Long
 191. Bên máng cỏ - Lm. Kim Long
 192. Lặng ngắm Mẹ - Lm. Kim Long
 193. Xin Chúa Thiên Đình - Lm. Kim Long
 194. Này đoàn con - Lm. Kim Long
 195. Muôn khúc tân ca - Lm. Kim Long
 196. Mẹ đồng trinh xin nhớ - Lm. Kim Long
 197. Kinh đêm - Lm. Kim Long
 198. Quỳ bên cung thánh - Lm. Kim Long
 199. Vì Chúa là tình yêu - Lm. Kim Long
 200. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa - Lm. Kim Long
 201. Từ sớm mai – Lm. Kim Long
 202. Như xưa - Lm. Kim Long
 203. Trái đất rung động - Lm. Kim Long
 204. Lễ thứ năm trong tuần Bát nhật Phục sinh - Lm. Kim Long
 205. Xin cho chúng nên một - Lm. Kim Long
 206. Giờ Chúa Phục Sinh - Lm. Kim Long
 207. Xin dậy con yêu - Lm. Kim Long
 208. Vỗ tay đi - Lm. Kim Long
 209. Ôi Lễ Misa - Lm. Kim Long
 210. Vinh dự của chúng ta - Lm. Kim Long
 211. Vì thương con - Lm. Kim Long
 212. Dưới chân Thánh Giá - Lm. Kim Long
 213. Đây hy lễ - Kim Long
 214. Thánh Giuse đã tin - Lm. Kim Long
 215. Lấy gì trả lại Chúa - Lm. Kim Long
 216. Từ đây - Lm. Kim Long
 217. Thân lạy Giavê - Lm. Kim Long
 218. Trời hân hoan - Kim Long
 219. Thánh Thần tình yêu - Kim Long
 220. Thành tâm dâng Chúa - Lm. Kim Long
 221. Tình yêu Thiên Chúa - Lm. Kim Long
 222. Thánh Giuse 1 - Lm. Kim Long
 223. Ôi Thập giá - Lm. Kim Long
 224. Phúc cho ai - Lm. Kim Long
 225. Nơi nào có tình yêu - Lm. Kim Long
 226. Về nhà Chúa - Lm. Kim Long
 227. Nhìn lên nhan Chúa - Lm. Kim Long
 228. Trong tình yêu Chúa - Lm. Kim Long
 229. Người công chính - Lm. Kim Long
 230. Nguyện cho lời con - Lm. Kim Long
 231. Giữa cơn khốn cùng (Tv. 119) - Lm. Kim Long
 232. Một điềm lạ - Lm. Kim Long
 233. Thánh Giuse 2 - Lm. Kim Long
 234. Một Hài Nhi - Lm. Kim Long
 235. Con bước lên bàn thờ - Lm. Kim Long
 236. Đây bánh thơm - Lm. Kim Long
 237. Chúa nhật I mùa Chay C (Tv. 90) - Lm. Kim Long
 238. Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa và XVIII Thường niên B (Tv. 77) - Lm. Kim Long
 239. Lạy Cha xin cho - Lm. Kim Long
 240. Kho tàng tình yêu - Lm. Kim Long
 241. Lạy Cha nhân ái - Lm. Kim Long
 242. Kính chào Trinh Nữ - Lm. Kim Long
 243. Kính lạy Mẹ - Lm. Kim Long
 244. Hãy đến cung chúc (Tv. 94) - Lm. Kim Long
 245. Bài ca mới - Lm. Kim Long
 246. Hãy ca khen Chúa - Lm. Kim Long
 247. Hãy hát lên - Lm. Kim Long
 248. Hồn ơi hãy ca tụng - Lm. Kim Long
 249. Hát lên ca tụng - Lm. Kim Long
 250. Gia liêm hỡi - Lm. Kim Long