PDA

View Full Version : Mai Nguyên Vũ 1. Khúc cảm tạ - Mai Nguyên Vũ
 2. Tiến hoa Tây nguyên - Mai Nguyên Vũ
 3. Dòng đời - Mai Nguyên Vũ
 4. Lên đường về về Nhà Cha - Mai Nguyên Vũ
 5. Nữ Hoàng đăng quang - Mai Nguyên Vũ
 6. Thánh danh bất tử - Mai Nguyên Vũ
 7. Lời kinh của Mẹ - Mai Nguyên Vũ
 8. Tình Mẹ - Mai Nguyên Vũ
 9. Tình khúc dâng Mẹ - Mai Nguyên Vũ
 10. Tình con - Mai Nguyên Vũ
 11. Cành hoa dâng Mẹ - Mai Nguyên Vũ
 12. Tiến hương Tây Nguyên - Mai Nguyên Vũ
 13. Đợi nắng - Mai Nguyên Vũ
 14. Lệnh truyền giáo - Mai Nguyên Vũ
 15. Gioan Tiền Hô - Mai Nguyên Vũ
 16. Thánh vịnh 129 - Mai Nguyên Vũ
 17. Chúa là tất cả - Mai Nguyên Vũ
 18. Hấp lực tình yêu - Mai Nguyên Vũ
 19. Lời kinh thống thiết - Mai Nguyên Vũ
 20. Đừng nỡ phạt con - Mai Nguyên Vũ
 21. Giêsu mau đến - Mai Nguyên Vũ
 22. Nhớ Sion - Mai Nguyên Vũ
 23. Tình Ngài – Mai Nguyên Vũ
 24. Noel rộn ràng - Mai Nguyên Vũ
 25. Thương nhớ mẹ cha - Mai Nguyên Vũ
 26. Gia đình hạnh phúc - Mai Nguyên Vũ
 27. Thương cha - Mai Nguyên Vũ
 28. Bài thơ tháng năm – Mai Nguyên Vũ
 29. Bông hồng vàng – Mai Nguyên Vũ
 30. Có còn không mẹ – Mai Nguyên Vũ
 31. Con về bên Chúa – Mai Nguyên Vũ
 32. Cha ơi – Mai Nguyên Vũ
 33. Đồng hành – Mai Nguyên Vũ
 34. Gửi con yêu dấu – Mai Nguyên Vũ
 35. Dâng lễ tạ ơn - Mai Nguyên Vũ
 36. Mười phương cũng về – Mai Nguyên Vũ
 37. Nửa vành trăng – Mai Nguyên Vũ
 38. Thương cha – Mai Nguyên Vũ
 39. Xin dẫn đưa con (Tv. 22) – Mai Nguyên Vũ
 40. Mừng Chư Thánh Việt Nam - Mai Nguyên Vũ