PDA

View Full Version : Mi Trầm (Lm) 1. Hãy quay về - Lm Mi Trầm
 2. Bát phúc - Lm Mi Trầm
 3. Tựa hạt miến - Lm. Mi Trầm
 4. Thân lúa miến - Mi Trầm
 5. Bài ca phục vụ - Lm. Mi Trầm
 6. Lễ hết - Lm. Mi Trầm
 7. Con xin dâng - Lm. Mi Trầm
 8. Xin ban thêm lòng tin - Lm. Mi Trầm
 9. Vui lên - Lm. Mi Trầm
 10. Xin vâng - Lm. Mi Trầm
 11. Lòng Mẹ từ nhân - Lm. Mi Trầm
 12. Mẹ hiệp thông cứu chuộc - Lm. Mi Trầm
 13. Mẹ về trời - Lm. Mi Trầm
 14. Trái tim người mẹ - Lm. Mi Trầm
 15. Xin vâng 2 - Lm. Mi Trầm
 16. Hãy dọn đường - Lm. Mi Trầm
 17. Chờ Đến Bao Giờ - Lm. Mi Trầm
 18. Tâm tình hòa bình - Lm. Mi Trầm
 19. Nhớ về tổ tiên - Lm. Mi Trầm
 20. Thánh hóa gia đình - Lm. Mi Trầm
 21. Phù hoa - Lm. Mi Trầm
 22. Xin dâng lên (2) - Lm. Mi Trầm
 23. Với bước chân bé nhỏ - Lm. Mi Trầm
 24. Trên đĩa thánh - Lm. Mi Trầm
 25. Chúa cấm con thất vọng - Lm. Mi Trầm
 26. Con mong một điều - Lm. Mi Trầm
 27. Rộng tình tha thứ - Lm. Mi Trầm
 28. Xin giữ con - Lm. Mi Trầm
 29. Thiên thần Chúa - Lm. Mi Trầm
 30. Bao la tình Mẹ - Lm. Mi Trầm
 31. Xin dâng lên 6 - Lm. Mi Trầm
 32. Tin vào tình Chúa - Lm. Mi Trầm
 33. Lễ vật phục vụ - Lm. Mi Trầm
 34. Mùa xuân đã về đây - Lm. P Mi Trầm
 35. Hôm nay mừng Chúa lên Trời - Lm. Mi Trầm
 36. Mừng vui lên - Lm. Mi Trầm
 37. Thánh lễ tạ ơn - Lm. Mi Trầm
 38. Lễ hết - Lm. Mi Trầm
 39. Chúa sẽ đền bù - Lm. Mi Trầm
 40. Xây nhà trên đá - Lm. Mi Trầm
 41. Con tin mến - Lm. Mi Trầm
 42. Con tin mến một Chúa, một Chúa Ba Ngôi
 43. Đừng đứng đó - Lm. Mi Trầm
 44. Yêu Chúa muộn màng - Lm. Mi Trầm
 45. Vì một niềm tin - Lm. Mi Trầm
 46. Chúa ở bên con - Lm. Mi Trầm
 47. Mừng hai thánh Tông đồ - Lm. Mi Trầm
 48. Ngài đến - Lm. Mi Trầm
 49. Chúa là gia nghiệp - Lm. Mi Trầm
 50. Con cảm tạ Chúa - Lm. Mi Trầm
 51. Chúa biểu dương - Lm. Mi Trầm
 52. Lời của Chúa - Lm. Mi Trầm
 53. Hãy trở về 3 - Lm. Mi Trầm
 54. Về nơi đây 2 - Lm. Mi Trầm
 55. Trái Tim Chúa Giêsu - Lm. Mi Trầm
 56. Hãy đến dự tiệc cưới - Lm. Mi Trầm
 57. Xin vĩnh biệt - Lm. Mi Trầm
 58. Đừng ngủ yên - Lm. Mi Trầm
 59. Hãy sẵn sàng - Lm. Mi Trầm
 60. Hãy sửa đường - Lm. Mi Trầm
 61. Hỡi dân Xion - Lm. Mi Trầm
 62. Mừng vui lên - Lm. Mi Trầm
 63. Nào cùng vui lên - Lm. Mi Trầm
 64. Nào hỡi dân Xion - Lm. Mi Trầm
 65. Nào tỉnh thức - Lm. Mi Trầm
 66. Ngày Chúa đến - Lm. Mi Trầm
 67. Tầng trời cao - Lm. Mi Trầm
 68. Chúa gọi mời con đến - Lm. Mi Trầm
 69. Con không có gì - Lm. Mi Trầm - Ý lời: Daniel Rops
 70. Trái tim mới – Lm. Mi Trầm
 71. Hồn con mong Ngài - Lm. Mi Trầm
 72. Tay sạch lòng thanh - Lm. Mi Trầm
 73. Bánh rượu - Lm. Mi Trầm
 74. Hãy đến dự tiệc cưới - Lm. Mi Trầm
 75. Chúng ta đừng quên lãng (Tv. 77) - Mi Giáng
 76. Ngài là đường – Lm. Mi Trầm
 77. Ai yêu mến Thầy – Lm. Mi Trầm
 78. Ai nghe lời Chúa - Lm. Mi Trầm
 79. Sống hết tình - Lm. Mi Trầm
 80. Đẹp thay - Lm. Mi Trầm
 81. Vinh quang những bước chân - Lm. Mi Trầm
 82. Hạnh phúc - Lm. Mi Trầm
 83. Nguồn ánh sáng - Lm. Mi Trầm
 84. Hãy dâng lên - Lm. Mi Trầm
 85. Niềm vui dâng cao - Lm. Mi Trầm
 86. Trên con đường trở về - Lm. Mi Trầm
 87. Hoan hô con vua Đavít - Lm. Mi Trầm
 88. Ca mừng Chúa Phục Sinh - Lm. Mi Trầm
 89. Này con xin đến - Lm. Mi Trầm
 90. Đức tin - Lm. Mi Trầm
 91. Niềm tin kiêu hùng - Lm. Mi Trầm
 92. Con hân hoan đi tìm - Lm. Mi Trầm
 93. Công ơn cha mẹ - Lm. Mi Trầm
 94. Ôi thân phận người - Lm. Mi Trầm
 95. Chúa biến hình - Lm. Mi Trầm
 96. Cầu cho Linh mục - Lm. Mi Trầm
 97. Ánh sáng Chúa - Lm. Mi Trầm
 98. Bao giờ gặp Ngài - Lm. Mi Trầm
 99. Đời qua mau - Lm. Mi Trầm
 100. Bác ái chân thật - Lm. Mi Trầm
 101. Thầy sẽ ở cùng các con - Lm. Mi Trầm
 102. Hai người con - Lm. Mi Trầm
 103. Niềm vui đời Thánh Giá - Lm. Mi Trầm
 104. Dâng những yếu hèn - Lm. Mi Trầm
 105. Về nơi đây 2 - Lm. Mi Trầm
 106. Nay con trở về - Lm. Mi Trầm
 107. Người ơi mau tới - Lm. Mi Trầm
 108. Mẹ vô nhiễm - Lm. Mi Trầm
 109. Nhìn sao đêm - Lm. Mi Trầm
 110. Nhìn ngôi sao - Lm. Mi Trầm
 111. Lễ vật thống hối - Lm. Mi Trầm
 112. Hãy trở về 2 - Lm. Mi Trầm
 113. Một ngày mới - Lm. Mi Trầm
 114. Cầu xin Chúa (Covid-19) - Lm. Mi Trầm
 115. Lời cầu với Mẹ - Lm. Mi Trầm
 116. Bên bờ sông Giođan - Lm. Mi Trầm
 117. Chúa đáng ca ngợi. Thánh ca Đaniel – Lm. Mi Trầm
 118. Nào hỡi Giêrusalem. Tv 147 - Lm. Mi Trầm
 119. Lòng yêu thương (Tv.102) – Lm. Mi Trầm
 120. Tình thương của Chúa (Tv102) – Lm. Mi Trầm
 121. Chúa nhân hậu (Tv.85) - Lm. Mi Trầm
 122. Hạt giống gieo vào đất tốt - Lm. Mi Trầm
 123. Gieo giống – Lm. Mi Trầm
 124. Bấy giờ – Lm. Mi Trầm
 125. Luật pháp Chúa – Lm. Mi Trầm
 126. Con nguyện yêu Chúa - Lm. Mi Trầm
 127. Hãy yên tâm – Lm. Mi Trầm
 128. Khi Ngài (thánh vịnh 144) – Lm. Mi Trầm
 129. Hoàng hậu đứng bên hữu (Tv.44) – Lm. Mi Trầm
 130. Bên hữu Ngài (Tv.44) – Lm. Mi Trầm
 131. Chúa hiển trị (Tv.96) – Lm. Mi Trầm
 132. xin Chúa tỏ lòng 2 (Tv.84) – Lm. Mi Trầm
 133. Con sẽ ca ngợi 2 (Tv.88) - Lm. Mi Trầm
 134. Con sẽ ca ngợi 1 (Tv.88) - Lm. Mi Trầm
 135. Con sẽ chúc tụng (Tv.144) – Lm. Mi Trầm
 136. Xin nhận lời con (Tv.68) Lm. Mi Trầm
 137. Xin đáp lời con (Tv.68) - Lm. Mi Trầm
 138. Này Thiên Binh (Tv33) - Lm. Mi Trầm
 139. Sứ Thần của Chúa (Tv33) – Lm. Mi Trầm
 140. Thiên Thần Chúa (Tv33) - Lm. Mi Trầm
 141. Con Cảm Tạ Chúa (Tv138) – Lm. Mi Trầm
 142. Con Cảm Tạ Ngài (Tv138) – Lm. Mi Trầm
 143. Chúa Đã Công Bố (Tv96) – Lm. Mi Trầm
 144. Hãy nhìn cuộc đời – Lm. Mi Trầm
 145. Đến muôn đời 2 (Tv137) – Lm. Mi Trầm
 146. Nầy ngàn dân ơi (Tv66) – Lm. Mi Trầm
 147. Ngàn dân (Tv66) – Lm. Mi Trầm
 148. Hạt giống (Tv64) – Lm. Mi Trầm
 149. Này là dòng dõi 3 (Tv. 23) – Lm. Mi Trầm
 150. Này là dòng dõi 2 (Tv. 23) – Lm. Mi Trầm
 151. Này là dòng dõi 1 (Tv. 23) – Lm. Mi Trầm
 152. Ơn gọi của ta - Lm. Mi Trầm