PDA

View Full Version : Ngọc Kôn 1. Chúa đã sống lại 2 - Ngọc Kôn
 2. Tình ca vô tận – Ngọc Kôn
 3. Vịnh ca 127 - Ngọc Kôn
 4. Xin dâng - Ngọc Kôn
 5. Hãy trở về - Ngọc Kôn
 6. Bụi tro - Ngọc Kôn
 7. Xin xót thương - Ngọc Kôn
 8. Kinh trầm ái - Ngọc Kôn
 9. Xin Mẹ - Ngọc Kôn
 10. Tôi xin chọn Người - Ngọc Kôn
 11. Cảm xúc - Ngọc Kôn
 12. Cầu xin Đức Mẹ La-vang - Ngọc Kôn
 13. Như làn gió đưa - Ngọc Kôn
 14. Như dạ lý mùa xuân - Ngọc Kôn
 15. Hiến tế 22 - Ngọc Kôn
 16. Chúa quan phòng - Ngọc Kôn
 17. Xin phục hồi niềm tin - Ngọc Kôn
 18. Ca dao tình Chúa - Ngọc Kôn
 19. Ngày nào trở về - Ngọc Kôn
 20. Xin thương các linh hồn - Ngọc Kôn
 21. Ave Maria - Ngọc Kôn
 22. Lời cám ơn – Ngọc Kôn
 23. Xin cám ơn tình Người - Ngọc Kôn
 24. Muôn tạo vật ơi - Ngọc Kôn
 25. Hãy san bằng đồi núi - Ngọc Kôn
 26. Tứ khúc Mẹ Vô Nhiễm - Ngọc Kôn