PDA

View Full Version : Ngọc Linh 1. Ánh sáng vinh quang - Ngọc Linh
 2. Đến trước nhan Ngài - Ngọc Linh
 3. Tình ca muôn thuở - Ngọc Linh
 4. Ra về an bình - Ngọc Linh
 5. Cùng vui bước- Ngọc Linh
 6. Dâng Mẹ đời con - Ngọc Linh
 7. Dâng ngọn nến hồng 1 - Ngọc Linh
 8. Dâng ngọn nến hồng 2 - Ngọc Linh
 9. Hái hoa dâng Mẹ - Ngọc Linh
 10. Ngàn lời chúc tụng - Ngọc Linh
 11. Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng - Ngọc Linh
 12. Mẹ muôn hoa - Ngọc Linh
 13. Nép bên tòa Mẹ - Ngọc Linh
 14. Ca khúc thượng tiến - Ngọc Linh & Lm. Ân Đức
 15. Chỉ có Chúa - Ngọc Linh
 16. Dâng tình - Ngọc Linh
 17. Đi về nhà Chúa - Ngọc Linh
 18. Ngàn lời ca dâng - Ngọc Linh
 19. Nương bóng Chúa - Ngọc Linh
 20. Phó thác - Ngọc Linh
 21. Tạ ơn chúa xuân - Ngọc Linh
 22. Thân phận - Ngọc Linh
 23. Chúa là cuộc sống của con - Ngọc Linh
 24. Của lễ con dâng - Ngọc Linh
 25. Tiến hoa năm sắc 3 - Ngọc Linh
 26. Tôi đã sống lại - Ngọc Linh
 27. Tôi sẽ sống lại - Ngọc Linh
 28. Tràng hoa Mân côi - Ngọc Linh
 29. Tình Ngài bao la - Ngọc Linh
 30. Trên bàn thờ trần thế - Ngọc Linh
 31. Tựa trầm hương - Ngọc Linh
 32. Xin Ngài thứ tha - Ngọc Linh
 33. Xuân tạ ơn - Ngọc Linh
 34. Thập giá tình yêu và hy vọng - Ngọc Linh
 35. Chiều nay - Ngọc Linh
 36. Tri ân tình Chúa - Ngọc Linh
 37. Tiến 7 Hoa - Ngọc Linh
 38. Tiến hoa 1 - Ngọc Linh
 39. Tiến hoa năm sắc 1 - Ngọc Linh
 40. Tiến hoa năm sắc 2 - Ngọc Linh
 41. Vinh Danh Thiên Chúa 1 - Ngọc Linh
 42. Vinh Danh Thiên Chúa 2 - Ngọc Linh
 43. Vinh Danh Thiên Chúa 3 (Ngũ Bái) - Ngọc Linh
 44. Trọn đời theo Chúa – Ngọc Linh
 45. Chiều nay - Ngọc Linh
 46. Trọn đời dâng hiến 2 - Ngọc Linh
 47. Bài ca đức tin - Ngọc Linh
 48. Nhạc khúc yêu thương - Ngọc Linh
 49. Trên đỉnh yêu thương - Ngọc Linh
 50. Bài ca Alleluia - Ngọc Linh
 51. Xin tình yêu dạy con - Ngọc Linh
 52. Xin hãy mở - Ngọc Linh
 53. Xin dâng cuộc đời con - Ngọc Linh
 54. Tình yêu của Chúa - Ngọc Linh
 55. Trọn đời dâng hiến 6 - Ngọc Linh – Việt Khôi
 56. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng - Ngọc Linh
 57. Một lần dâng hiến - Ngọc Linh
 58. Nắm tay bước vào - Ngọc Linh
 59. Cánh cửa Thiên đàng - Ngọc Linh
 60. Nguyện dâng lên Chúa - Ngọc Linh
 61. Muôn lời chúc tụng - Ngọc Linh
 62. Lạy các thánh thiên thần - Ngọc Linh
 63. Đến trước nhan Ngài - Ngọc Linh
 64. Ca mừng Thánh Piô X - Ngọc Linh
 65. Chúa sai tôi đi - Ngọc Linh
 66. Để ở với con - Ngọc Linh
 67. Mừng Thánh Monica - Ngọc Linh
 68. Hy vọng vào Ngài - Ngọc Linh
 69. Về đây hát - Ngọc Linh
 70. Con không xin - Ngọc Linh
 71. Viên ngọc Nước Trời - Ngọc Linh
 72. Xin cho lời con nguyện cầu - Ngọc Linh
 73. Chúa đã yêu con - Ngọc Linh
 74. Con luôn trông cậy - Ngọc Linh
 75. Hạnh phúc cho người - Ngọc Linh
 76. Hãy lắng nghe - Ngọc Linh
 77. Hoài vọng Thánh Nhan - Ngọc Linh
 78. Lời kinh cho Mẹ - Ngọc Linh
 79. Lời tạ từ - Ngọc Linh
 80. Mở cánh vươn lên - Ngọc Linh
 81. Một lần nằm xuống - Ngọc Linh
 82. Nay con đến bên Cha - Ngọc Linh
 83. Như nai rừng khát khao - Ngọc Linh
 84. Tôi sẽ tiến lên - Ngọc Linh
 85. Tôi sợ gì - Ngọc Linh
 86. Vực thẳm xa mờ - Ngọc Linh
 87. Xin tạm biệt - Ngọc Linh
 88. Xin thương đến con - Ngọc Linh
 89. Ý nghĩa cuộc đời - Ngọc Linh
 90. Bước vào cung thánh - Ngọc Linh
 91. Chúa đã yêu con - Ngọc Linh
 92. Chung kết ân tình - Ngọc Linh
 93. Con đã chọn Ngài - Ngọc Linh
 94. Sống trong ân tình - Ngọc Linh
 95. Dâng hoa Tin Cậy Mến - Ngọc Linh
 96. Monica người mẹ mẫu gương - Ngọc Linh
 97. Là đây của lễ - Ngọc Linh
 98. Lòng thương xót Chúa - Ngọc Linh
 99. Khát vọng phục vụ - Ngọc Linh
 100. Hãy đi rao giảng - Ngọc Linh
 101. Gần Lòng Chúa - Ngọc Linh
 102. Hãy chúc tụng Chúa - Ngọc Linh
 103. Bốn Mùa Hiến Dâng - Ngọc Linh
 104. Trọn đời dâng hiến 9 - Ngọc Linh
 105. Cho con mang Thánh Giá - Ngọc Linh
 106. Tri ân tình Chúa - Ngọc Linh
 107. Dâng Lời Cảm Mến - Ngọc Linh
 108. Hôm nay hân hoan - Ngọc Linh
 109. Mở lòng - Ngọc Linh
 110. Tình Chúa vô biên - Ngọc Linh
 111. Chúa đã gọi con - Ngọc Linh
 112. 25 năm hồng ân - Ngọc Linh
 113. Cát bụi mong manh - Ngọc Linh
 114. Bài ca cảm mến – Ngọc Linh
 115. Bài ca Đức Tin – Ngọc Linh
 116. Ca khúc tình yêu – Ngọc Linh
 117. Một ngày hân hoan – Ngọc Linh
 118. Cho nhau ân tình – Ngọc Linh
 119. Trọn đời dâng hiến 10 - Ngọc Linh
 120. Trọn đời dâng hiến 8 - Ngọc Linh
 121. Trọn đời dâng hiến 7 - Ngọc Linh
 122. Trọn đời dâng hiến 5 - Ngọc Linh
 123. Trọn đời dâng hiến 4 - Ngọc Linh
 124. Trọn đời dâng hiến 3 - Ngọc Linh
 125. Mẹ đồng hành chỉ lối con đi - Ngọc Linh
 126. Thập giá minh chứng tình yêu - Ngọc Linh
 127. Ân tình đêm Thánh - Ngọc Linh
 128. Đêm thanh bình - Ngọc Linh
 129. Trước nôi rơm hèn - Ngọc Linh
 130. Bên máng cỏ - Ngọc Linh
 131. Giuse gương sáng lao động - Ngọc Linh
 132. Đồng Bêlem - Ngọc Linh
 133. Rosa Lima nguyện cầu cho chúng con - Ngọc Linh
 134. Hướng về Cha Thánh Đaminh - Ngọc Linh
 135. Đêm hôm nay - Ngọc Linh
 136. Thánh Nữ Catarina - Ngọc Linh
 137. Giáng sinh đã về - Ngọc Linh
 138. Một tin vui - Ngọc Linh
 139. Mùa Cứu Thế - Ngọc Linh
 140. Noel hồng ân - Ngọc Linh
 141. Tiếng chuông ngân - Ngọc Linh
 142. Vinh danh Thiên Chúa - Ngọc Linh
 143. Hạt gieo trong đất tốt (Tv 64) - Ngọc Linh
 144. Trẩy hội lên đền - Ngọc Linh
 145. Xin ở mãi bên con – Ngọc Linh
 146. Dâng lời nguyện cầu – Ngọc Linh
 147. Lời mẹ ru - Ngọc Linh
 148. Cánh cửa Thiên Đàng – Ngọc Linh
 149. Ca mừng hoan hỉ (Ca tiếp liên) – Ngọc Linh
 150. Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh
 151. Ta đã chọn (Tv. 121) – Ngọc Linh
 152. Hân hoan bước vào – Ngọc Linh
 153. Lễ dâng cuộc sống – Ngọc Linh
 154. Vì Chúa yêu con – Ngọc Linh