PDA

View Full Version : Nguyên Kha 1. Từ Sớm Mai
 2. Xin trở nên thạch động
 3. Bước vào cung thánh - Nguyên Kha
 4. Con hướng về Chúa
 5. Chúa từ bi và nhân hậu - NNguyên Kha
 6. Chúc tụng Mẹ - Nguyên Kha
 7. Cùng Mẹ dâng tiến - Nguyên Kha
 8. Dâng hương kính Mẹ - Nguyên Kha
 9. Kính chào Mẹ đầy ơn - Nguyên Kha
 10. Kính lạy Nữ vương - Nguyên Kha
 11. Mẹ như đóa mân côi - Nguyên Kha
 12. Lời Mẹ khuyên - Nguyên Kha
 13. Mẹ đau thương - Nguyên Kha
 14. Mẹ đồng công - Nguyên Kha
 15. Mừng Mẹ lên Trời - Nguyên Kha
 16. Mừng Mẹ Thiên Chúa - Nguyên Kha
 17. Ôi! Mẹ tuyệt vời - Nguyên Kha
 18. Tràng hoa Mân Côi - Nguyên Kha
 19. Xin Mẹ hãy nhớ - Nguyên Kha
 20. Hoang địa vui lên - Nguyên Kha
 21. Con sẽ dâng chén cứu độ - Nguyên Kha
 22. Xuân hy vọng – Nguyên Kha
 23. Cùng tiến dâng - Nguyên Kha
 24. Dâng lễ với Mẹ - Nguyên Kha
 25. Dâng lên Chúa - Nguyên Kha
 26. Tìm về chân thiện mỹ - Nguyên Kha
 27. Xin mở rộng tay - Nguyên Kha
 28. Ngày ánh sáng - Nguyên Kha
 29. Dâng Cha nhân từ - Nguyên Kha
 30. Nữ Vương luyện hình - Nguyên Kha
 31. Phù hoa nối tiếp phù hoa - Nguyên Kha
 32. Sự sống đổi thay nhưng không mất đi - Nguyên Kha
 33. Tiếng kêu từ vực thẳm - Nguyên Kha
 34. Ôi Giêsu lân tuất - Nguyên Kha
 35. Cây khô trổ bông - Nguyên Kha
 36. Chúa đến - Nguyên Kha
 37. Hãy dọn đường Chúa đến - Nguyên Kha
 38. Lạy chiên thánh xin hãy đến - Nguyên Kha
 39. Mong Đấng cứu tinh - Nguyên Kha
 40. Trời cao hãy mưa - Nguyên Kha
 41. Trời cao hỡi - Nguyên Kha
 42. Cảm tạ hồng ân - Nguyên Kha
 43. Ngài có đó - Nguyên Kha & Triệu Xuân
 44. Vào cung điện Chúa - Nguyên Kha
 45. Xin dâng Chúa - Nguyên Kha
 46. Nguồn sống - Nguyên Kha
 47. Hãy trở về - Nguyên Kha
 48. Lễ vật giao hòa - Nguyên Kha
 49. Nhà Thiên Chúa - Nguyên Kha
 50. Đại dương thương xót - Nguyên Kha
 51. Thánh nữ Têrêsa - Nguyên Kha
 52. Giêsu khoan nhân - Nguyên Kha
 53. Xin Được Thấy Tôn Nhan - Nguyên Kha
 54. Lễ dâng tín thác - Nguyên Kha
 55. Bước vào cung thánh – Nguyên Kha
 56. Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) – Nguyên Kha
 57. Như làn gió thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha
 58. Hãy đến tung hô Chúa - Nguyên Kha