PDA

View Full Version : Nguyên Lễ (Lm) 1. Chúa dắt dìu con - Lm. Nguyên Lễ
 2. Monica mẫu gương mẹ hiền - Lm. Nguyên Lễ
 3. Mừng kính thánh Monica - Lm. Nguyên Lễ
 4. Mẫu gương Monica - Lm. Nguyên Lễ
 5. Dâng Mẹ ngàn hoa - Lm. Nguyên Lễ
 6. Chúa chọn con làm Linh mục - Lm. Nguyên Lễ
 7. Lời kinh của người môn đệ - Lm. Nguyên Lễ
 8. Cảm tạ hồng ân - Lm. Nguyên Lễ
 9. Xuân đã về đây - Lm. Nguyên Lễ
 10. Hãy ra khơi - Lm. Nguyên Lễ
 11. Xin hãy sai con - Lm. Nguyên Lễ
 12. Tự sự mùa Giáng sinh - Lm. Nguyên Lễ
 13. Khúc dân ca đời con - Lm. Nguyên Lễ
 14. Sẻ chia nỗi đau với Mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 15. Chuỗi mân côi dâng Mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 16. Tình yêu của Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 17. Khí cụ bình an - Lm. Nguyên Lễ
 18. Ở lại Chúa ơi - Lm. Nguyên Lễ
 19. Bao la tình Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 20. Này là Mình Thầy - Lm. Nguyên Lễ
 21. Từ vực thẳm - Lm. Nguyên Lễ
 22. Chào nhau lần cuối - Lm. Nguyên Lễ
 23. Có gì mang theo - Lm. Nguyên Lễ
 24. Hãy nguyện cầu cho tôi - Lm. Nguyên Lễ
 25. Công cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyên Lễ
 26. Sống và loan báo Lỏng Thương Xót của Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 27. Chúc xuân - Lm. Nguyên Lễ
 28. Cầu cho gia đình - Lm. Nguyên Lễ
 29. Đẹp thay những bước chân - Lm. Nguyên Lễ
 30. Xin Chúa phán dạy - Lm. Nguyên Lễ
 31. Chúa đã yêu tôi - Lm. Nguyên Lễ
 32. Chúa vẫn bên con - Lm. Nguyên Lễ
 33. Tình yêu Giêsu - Lm. Nguyên Lễ
 34. Chúa đã chọn tôi - Lm. Nguyên Lễ
 35. Dâng lễ vật - Lm. Nguyên Lễ
 36. Hãy hát lên - Lm. Nguyên Lễ
 37. Hãy hát lời cảm tạ - Lm. Nguyên Lễ
 38. Chúa kêu gọi con - Lm. Nguyên Lễ
 39. Tâm tình tạ ơn - Lm. Nguyên Lễ
 40. Hồng ân Thiên Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 41. Tình yêu Chúa thúc bách chúng tôi - Lm. Nguyên Lễ
 42. Lời con đoan hứa - Lm. Nguyên Lễ
 43. Lên đường - Lm. Nguyên Lễ
 44. Xuân mới vừa sang - Lm. Nguyên Lễ
 45. Đường Thập giá - Lm. Nguyên Lễ
 46. Xin Thần Linh Thiên Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 47. Thánh giá Ngài - Lm. Nguyên Lễ
 48. Tất cả là hồng ân - Lm. Nguyên Lễ
 49. Nhìn lên Thánh giá - Lm. Nguyên Lễ
 50. Tình Chúa tình con - Lm. Nguyên Lễ
 51. Hãy quay về - Lm. Nguyên Lễ
 52. Lễ vật tạ ơn 25 năm - Lm. Nguyên Lễ
 53. Bước theo Giêsu - Lm. Nguyên Lễ
 54. Biết lấy gì tạ ơn? - Lm. Nguyên Lễ
 55. Bài ca cảm tạ - Lm. Nguyên Lễ
 56. Bài ca Linh mục - Lm. Nguyên Lễ
 57. Dâng viên đá đầu tiên 3 (Đá tảng Phêrô) - Lm. Nguyên Lễ
 58. Dâng viên đá đầu tiên 2 - Lm. Nguyên Lễ
 59. Dâng viên đá đầu tiên 1 - Lm. Nguyên Lễ
 60. Dâng lễ ngày xuân - Lm. Nguyên Lễ
 61. Xuân đến rồi – Lm. Nguyên Lễ
 62. Mừng Xuân mới – Lm. Nguyên Lễ
 63. Lễ dâng đầu Xuân – Lm. Nguyên Lễ
 64. Rộn ràng niềm vui – Lm. Nguyên Lễ
 65. Mùa Xuân yêu thương – Lm. Nguyên Lễ
 66. Xuân ca tạ ơn – Lm. Nguyên Lễ
 67. Ô kìa Xuân về – Lm. Nguyên Lễ
 68. Xin Mẹ lắng nghe – Lm. Nguyên Lễ
 69. Muôn lạy Chúa – Lm. Nguyên Lễ
 70. Kính mừng Maria – Lm. Nguyên Lễ
 71. Mùa Xuân đã về – Lm. Nguyên Lễ
 72. Ước nguyện đời con – Lm. Nguyên Lễ
 73. Tình Chúa thương tôi – Lm. Nguyên Lễ
 74. Xin thánh hiến con - Lm Nguyên Lễ
 75. Tựa vào lòng Chúa Giêsu - Lm Nguyên Lễ
 76. Tâm ca tạ ơn - Lm Nguyên Lễ
 77. Tâm nguyện trong đêm - Lm Nguyên Lễ
 78. Sáu mươi năm linh mục - Lm Nguyên Lễ
 79. Điều răn mới - Lm Nguyên Lễ
 80. Khóc mẹ - Lm Nguyên Lễ
 81. Thảo kính mẹ cha - Lm Nguyên Lễ
 82. Mùa hoa về - Lm Nguyên Lễ
 83. Linh mục người là ai? - Lm Nguyên Lễ
 84. Lạy Thánh Giuse - Lm Nguyên Lễ
 85. Lạy Mẹ La Vang - Lm Nguyên Lễ