PDA

View Full Version : Nguyễn Hùng Cường (Lm) 1. Cầu Mẹ thương xứ đạo con - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 2. Yêu không thay đổi thương không hề vơi - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 3. Dâng Ngài đời con - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 4. Ngài ở nơi đâu? - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 5. Xin tạ ơn Ngài - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 6. Từng bước Chúa ơi - Lm. Nguyễn Hùng
 7. Lạy Đức Mẹ La Vang - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 8. Dâng những buồn vui - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 9. Mong đợi Chúa đến - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 10. Lễ dâng đời con - Nguyễn Hùng Cường
 11. Kinh Tạ Lễ - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 12. Hiến Lễ Tin Yêu - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 13. Ăn cùng tấm Bánh uống cùng chén Thánh - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 14. Dâng Ngài niềm tri ân - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 15. Lạy Chúa con đây - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 16. Chỉ có hôm nay - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 17. Chúa ngự trong con - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 18. Chúa Sánh Bước Với Con - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 19. Xin rửa con trong Thánh Linh - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 20. Xin dâng câu tạ ơn - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 21. Từ phương đông - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 22. Này Ngài sẽ đến - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 23. Mẹ thật có phúc - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 24. Chúa Giêsu chịu Phép Rửa - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 25. Có tiếng kêu trong hoang địa - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 26. Giờ cứu độ - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 27. Yêu con suốt đời – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 28. Bài ca hiến dâng – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 29. Chúa và con – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 30. Chúng ta đi về nhà Chúa – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 31. Chúa đã nghe lời (Tv. 33) – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 32. Con cần đến Chúa – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 33. Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 34. Khắp nơi địa cầu (Tv. 97) – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 35. Sớt chia phận người – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 36. Ăn cùng tấm bánh – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 37. Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 38. Yêu không đổi thay thương không hề vơi – Lm. Nguyễn Hùng Cường