PDA

View Full Version : Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm) 1. Chỉ có Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 2. Chúa đã là người tỵ nạn - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 3. Chuông chiều - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 4. Con yêu Ngài muộn màng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 5. Của lễ con dâng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 6. Lễ dâng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 7. Lênh đênh phận người - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 8. Lời kinh trên dòng đời - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 9. Một niềm phó thác - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 10. Ngọt ngào tình yêu - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 11. Tình trời cơn mưa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 12. Xin chở che con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 13. Tình Chúa yêu con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 14. Xin dâng lên - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 15. Nơi tha hương - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 16. Lời thiêng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 17. Chúa là nguồn sức sống - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 18. Chúa ở với con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 19. Dâng ngày - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 20. Yên vui một đời - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 21. Xin dâng lên - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 22. Ơn Ngài đã đủ cho con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 23. Nguyện xin Thánh Maximi lien Kolbe - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 24. Gọi tên con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 25. Ôi lòng thương xót Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 26. Khúc Hát Dâng Đời - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 27. Xin Được Mãi Bên Nhau - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 28. Tân Hôn - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 29. Mãi Mãi Bên Nhau - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 30. Khúc Hát Mùa Xuân - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 31. Hạnh Phúc - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 32. Giải Nghĩa Yêu - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 33. Xuôi Dòng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 34. Từ Buổi Sớm - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 35. Người nghèo của Thiên Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 36. Hiến Lễ Tình Yêu - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 37. Xin Hiến Dâng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 38. Chuỗi đời lời kinh - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 39. Chúa Cha Nhân Từ - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 40. Khúc ca cảm tạ - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 41. Hồn con khao khát Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 42. Đồng xu nhỏ - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 43. Cây viết chì nhỏ - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 44. Bài ca của Môisê - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 45. Diệu Ca - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 46. Tình yêu Giáng Sinh - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 47. Bài ca tri ơn - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 48. Vì xưa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 49. Lòng con đã sẵn sàng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 50. Kinh chiều - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 51. Trong tình yêu Ba Ngôi - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 52. Xin thổi vào con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 53. Hãy dọn đường - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 54. Hãy mở lòng ra - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 55. Canh thức - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 56. Nếu con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 57. Đồng xu nhỏ 2 - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 58. Lễ dâng Mùa Vọng - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 59. Ơn cứu rỗi đã đến gần - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 60. Phúc họa tại ta - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 61. Vầng đông đang lên - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 62. Tiếng kêu trong hoang địa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 63. Bà đầy ơn phúc - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 64. Cùng Mẹ Maria - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 65. Dâng tiến Vua trời - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 66. Có tiên tri nào - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 67. Này Con Ta yêu dấu - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 68. Hãy giữ nghĩa cùng Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 69. Tiệc Cưới Cana - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 70. Mẻ cá to - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 71. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 72. Như Cha các con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 73. Ngày phán xét - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh