PDA

View Full Version : Nguyễn Văn Tuyên (Lm) 1. Mẹ sầu bi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 2. Niềm xác tín của con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 3. Con mến Mẹ La Vang - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 4. Trở về bên Chúa 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 5. Niềm xác tín của con 12 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 6. Niềm xác tín của con 7 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 7. Niềm xác tín của con 6 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 8. Niềm xác tín của con 5 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 9. Niềm xác tín của con 4 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 10. Niềm xác tín của con 3 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 11. Niềm xác tín của con 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 12. Niềm xác tín của con 9 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 13. Niềm xác tín của con 10 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 14. Niềm xác tín của con 14 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 15. Niềm xác tín của con 13 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 16. Niềm xác tín của con 21 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 17. Niềm xác tín của con 16 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 18. Niềm xác tín của con 17 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 19. Niềm xác tín của con 18 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 20. Niềm xác tín của con 15 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 21. Con xin là - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 22. Cùng Mẹ lên đường - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 23. Lời ca dâng Mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 24. Trở về bên Chúa 5 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 25. Trở về bên Chúa 4 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 26. Trở về bên Chúa 3 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 27. Trở về bên Chúa 1 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 28. Niềm vui có Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 29. Đời con có Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 30. Thánh giá nào cho con 2 - Nguyễn Văn Tuyên
 31. Thánh giá nào cho con 1 - Nguyễn Văn Tuyên
 32. Mân côi dâng Mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 33. Mẹ ơi! nguyện cầu với con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 34. Mẹ thương con nhé - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 35. Từ khắp muôn phương - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 36. Lời cầu đêm nay - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 37. Con dâng - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 38. Tình Chúa tình con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 39. Xin nhìn xuống đời con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 40. Kinh dâng cha mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 41. Con đường Chúa đi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 42. Xin đôi mắt Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 43. Kinh Chữ hiếu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 44. Tình Trời Thập tự - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 45. Lời kinh của mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 46. Nếu đời con có Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 47. Tình Chúa nhân từ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 48. Con biết Chúa yêu con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 49. Xin hôn đôi tay Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 50. Xin dâng Ngài - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 51. Cho con biết ăn năn - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 52. Giêsu khoan nhân - Lm. Tiến Dũng
 53. Chúa muốn nơi con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 54. Xin cám ơn người - Cám ơn đời - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 55. Dâng đời Linh mục - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 56. Tạ ơn Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 57. Tiếng ca dâng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 58. Lời mẹ ru - Lm Nguyễn Văn Tuyên
 59. Ơn cha nghĩa mẹ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 60. Hy vọng của tôi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 61. Tình thương trao người - Lm Nguyễn Văn Tuyên
 62. Con về bên Cha - Lm Nguyễn Văn Tuyên
 63. Hãy trở về với Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 64. Dâng lên Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 65. Niềm xác tín của con 21 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 66. Niềm xác tín của con 1 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 67. Lời ca đêm đông - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 68. Cám ơn Ngài - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 69. Sẽ có một ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 70. Thánh Tâm Chúa yêu con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 71. Dâng lên Ba Ngôi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 72. Mùa đông ơn thánh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 73. Vì đó là Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 74. Tình Thánh giá - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 75. Lời ca từng ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 76. Con đi tìm - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 77. Xin trái tim Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 78. Cầu cho cha mẹ 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 79. Chúa Vẫn Chờ - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 80. Cầu kinh cho con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 81. Đời còn lại gì - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 82. Giờ nào Chúa đến - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 83. Lệ kinh cho con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 84. Lời kinh tạm biệt - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 85. Lời kinh trong đêm - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 86. Mẹ giã từ con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 87. Ngài là Chúa tình yêu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 88. Ra đi về với Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 89. Rồi đến một ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 90. Sẽ có ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 91. Của lễ đời con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 92. Lời cầu bên hang Bêlem - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 93. Đừng bỏ con Chúa ơi! - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 94. Xin cán ơn Ngài - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 95. Xin dâng Cha - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 96. Vươn tay nguyện cầu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 97. Tình Ngài bền vững - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 98. Tình một đời - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 99. Cám ơn Ngài - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 100. Bên Chúa yêu thương - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 101. Yêu thương như Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 102. Xin yêu Chúa hết lòng - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 103. Về đây dâng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 104. Ca lên đền thánh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 105. Bàn tay Chúa đó - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 106. Chúa dạy con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 107. Từng ngày xin yêu Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 108. Tựa bên lòng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 109. Tình Ngài cho con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 110. Tình yêu của Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 111. Tình thương của Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 112. Tình Chúa Phục sinh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 113. Tình ca chúc khen - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 114. Cảm tạ Chúa đi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 115. Thiên đường là đây - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 116. Thập giá yêu thương - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 117. Thánh giá tình yêu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 118. Yêu Mẹ bốn mùa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 119. Lời tình đoan hứa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 120. Đời con dâng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 121. Dâng Chúa cuộc đời - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 122. Dâng Chúa tim con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 123. Chúa hỡi con về - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 124. Cho con bình an - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 125. Dâng Chúa gia đình con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 126. Bạn ơi đến với Giêsu – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 127. Cầu cho gia đình – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 128. Món quà từng ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 129. Một đời dâng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 130. Xin Ngài dẫn đưa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 131. Tình trời cao - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 132. Tình Chúa đưa con về - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 133. Kinh cầu dâng người thân - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 134. Con xin yêu Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 135. Con vẫn dâng lời kinh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 136. Xin yêu tình Giêsu 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 137. Canh tân tâm hồn - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 138. Chúa cùng con đi - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 139. Dâng tình yêu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 140. Quỳ đây dâng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 141. Nước mắt mẹ ru - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 142. Lời tình yêu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 143. Lời kinh nguyện cầu 2 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 144. Tình con cho Ba - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 145. Với con vào đời - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 146. Chúa đã đối xử - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 147. Sao Cha im lặng? - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 148. Thắp sáng trong con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 149. Lời Ngài dẫn lối - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 150. Yêu Chúa từ đây - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 151. Chúa hỡi cho con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 152. Chờ con Chúa nhé - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 153. Bên Chúa dâng kinh - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 154. Tìm Chúa ở đâu? - Lm. Nguyễn Văn Tuyên